LỊCH PHỤNG VỤ
Giáo Xứ Thánh Anna - Thánh Giuse Hiển


 

 Lịch công giáo

Phân Nhiệm Phụng Vụ Tháng 7 năm 2015 -

 

Ngày & Ư Lễ

Giờ Lễ

Thừa Tác Viên Thánh Thể

Đọc Sách

Dâng Của Lễ

Giúp Lễ

Thứ Bảy 4/7

5:00 C

N/A

N/A

N/A

Ô. Huấn, Ô. Cử

Chúa Nhật 5/7
CN 14 TN

9:45S

Chầu LCTX

Nhóm LCTX

N/A

 

10:30 S

Ô. B́nh(+), Long, Nhân, Yến, Ḥa, Thầy Vương

Dương Lân (b1)
Nguyễn Ánh Tuyết (b2)
Nguyễn Thị Măo (LNCĐ)

Gđ Anh Chị
Bùi Huy

Thomas N, Peter N, Phan Luân, Nguyễn H Quang, Hoàng Đức Thắng

Nghỉ Hè- Không có Thánh Lễ lúc 1:30

Thứ Bảy 11/7

7:00C

Ô. Huấn, Ô. Cử

Cù Trung Nhân (b1)
Chu Thị Nôm (b2)

GX

Thomas Nguyễn,

Peter Nguyễn

Chúa Nhật 12/7
CN 15 TN

10:30C

Đạt (+), Điệp, Hay, Bách, Thầy Vương

(Phân nhiệm sau)

(Phân nhiệm sau)

Đinh V. Huy, Nguyễn Tiến (Johnny), Joseph Phạm

Nghỉ Hè- Không có Thánh Lễ lúc 1:30

Thứ Bảy 18/7

7:00C

Ô. Huấn, Ô. Cử

Đỗ Lại Liễu (b1)
Đỗ Ngọc Bảo (b2)

GX

Thomas N, Peter N

Chúa Nhật 19/7

CN 16 TN

10:30S

Long (+), Nhân, Yến, Ḥa, Hợi, Thầy Vương

Nguyễn Bá Trí (b1)
Nguyễn Bích Thủy (b2)
Nguyễn Kiều Thu (LNCĐ)

GĐ Anh chị
Phạm Hữu Hiệp

Nguyễn Đ́nh Sơn,
Vincent Cao, John Trần

Nghỉ Hè- Không có Thánh Lễ lúc 1:30

Thứ Bảy 25/7

7:00C

Ô. Huấn, Ô. Cử

Lâm Thị Phê (b1)
Lâm Thị Christine (b2)

GX

Thomas Nguyễn,

Peter Nguyễn

Chúa Nhật 26/7
CN 17 TN

Lễ Thánh Anna và Thánh Gioakim

10:30S

Đạt (+), Điệp, Hay, Bách, Huấn, Thầy Vương

Nguyễn Thị Lan (b1)
Nguyễn Ngọc Sơn (b2)
Nguyễn Hồng Phúc Cindy (LNCĐ)

GĐ Anh Chị
Đỗ Hùng Tony

Đỗ Minh Nhật,

Trần Hiếu

Nguyễn Minh

Nghỉ Hè- Không có Thánh Lễ lúc 1:30

 

*Thứ Năm ,Sáu,Bảy Đầu Tháng : Chầu Thánh Thể Trước Lễ Tối .

*Từ Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng 30/11/2014 :Các Bài Đọc Chúa Nhật Năm B.Ngày Thường Năm I.Xin Vào Pḥng Áo Trước 15 Phút Để Xem

Bài Đọc Và Lời Nguyện Giáo Dân .

*Thánh Lễ Anh Ngữ Hằng Tuần : 8:30  Sáng Chúa Nhật Và  8:00 giờ Sáng Thứ Ba .Ngày Thường Thánh Lễ Việt Ngữ 6:00 Tối .

*Nếu Ngăn Trở Không Phục Vụ Được Xin Liên Lạc Với Ban Phụng Vụ : Ô. Nguyễn Hồ Sơ . ĐT(763)391-8390(H),(612)205-6243(C)

Hoặc Email :ngsotam@yahoo.com