THỦ TỤC XIN CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÔN PHỐI:


Xin mời bấm vào đây để lấy bản điều luật mới nhất về việc chuẩn bị cho Bí Tích Hôn Phối, cập nhật ngày 30/1/2013


1. SUY NGHĨ và CẦU NGUYỆN: là việc quan trọng hơn hết. Anh Chị cần có những thời giờ t́m hiểu nhau, suy nghĩ, bàn hỏi với Chúa, với những người khôn ngoan trước khi quyết định đi đến Hôn Nhân. V́ sự Thánh Thiện và Hạnh Phúc của Gia Đ́nh tương lai tuỳ thuộc hoàn toàn vào việc Cầu Nguyện và Ḷng Tin Yêu nơi Chúa.

2. KHOÁ DỰ BỊ HÔN NHÂN: Theo Giáo Luật, phải theo một Chương Tŕnh Chuẩn Bị nào đó thích hợp, như Khoá Dự Bị Hôn Nhân, và cần có Chứng Chỉ hoàn tất.

3. LÀM CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT: Liên lạc Cha Xứ để được hướng dẫn làm các giấy tờ cần thiết, ít nhất sáu (6) tháng trước ngày cưới, theo chỉ thị của Tổng Giáo Phận St. Paul & Minneapolis. Sẵn sàng Chứng Chỉ Rửa Tội và Thêm Sức, hoặc Sổ Gia Đ́nh có chứng thực.

4. GIẤY HÔN THÚ (MARRIAGE LICENSE): Buộc phải làm Giấy Hôn Thú tại County Hall, và nộp cho Cha Xứ trước khi cử hành Lễ Cưới.

5.LỜI THỆ HÔN và TRAO NHẪN: Đôi Tân Hôn được yêu cầu học thuộc các lời Thệ Hôn và Trao Nhẫn để cử hành Bí Tích Hôn Phối với nhau.

6. TẬP DƯỢT: Cần liên lạc để có một buổi tập dượt lễ nghi, nộp đầy đủ các giấy tờ, tĩnh tâm ngắn dọn ḿnh, nếu cần xưng tội.

 

BẢN CÂU HỎI DỰ BỊ KẾT HÔN
(Mỗi người phải được hỏi riêng, và thề trước mặt Chúa sẽ khai đúng sự thật)

 1. Quí Danh ___________________________________ Tên cũ: _______________

                                (Tên Thánh)     (Họ)   (Đệm)     (Gọi)

      Địa Chỉ đầy đủ ____________________________________________________

Số điện thoại nhà: ( ___ ) ___ - ____ Sở ( ___ ) ___ - ____ Giáo Xứ: __________

Sinh ngày _____ tháng _____ năm _________ Tuổi: _______________________

Đă sống tại Giáo Phận này bao lâu? ___________________________________

Nếu dưới 01 tháng, nơi nào được coi là chính thức? _______________________

 1. Tên Cha: _______________________________________ Tôn Giáo: _________

Tên Mẹ: ________________________________________ Tôn Giáo:_________

Địa chỉ Cha Mẹ: ___________________________________________________

Phone Cha Mẹ: ( ___ ) ___ - ______

 1. Rửa tội ngày ___ tháng ___ năm _____ Tại: _____________________________

Xưng tội, Rước Lễ ngày ___ tháng ___ năm ______ Tại: ___________________

Thêm sức ngày ___ tháng ____ năm ___ Tại: ____________________________

Đang sống theo Tôn Giáo nào?_______________________________________

 1. Anh/ Chị quen nhau bao lâu rồi? _______________________________________

Đám Hỏi (Đám Nói) khi  nào? ________________________________________

Có điề ǵ nghi ngại trong việc cưới nhau không? __________________________

 1. Anh/ Chị có ngăn trở nào sau đây:

/  / C̣n lời Khấn Ḍng (c. 1078)                 /  / Tội mưu sát để chiếm đoạt (c. 1090)

/  / Bàng hệ cấp 2 hay 4 (c. 1091)               /  / Trực hệ bất cứ cấp nào (c. 1092)

/  / Công hạnh hay liêm sỉ (c. 1093)             /  / Họ hàng dưỡng hệ (c. 1094)

 1. Có nguyên nhân thể lư hay tâm lư nào ngăn trở đời sống vợ chồng?

(bẩm sinh, giải phẫu, cắt buồng trứng, bất lực,… bối rối, thần kinh, sợ hăi, thiếu tự chủ,…)

________________________________________________________________

 1. Đă định, hay đă lập gia đ́nh với ai? _________________________ khi nào _____
 2. Anh/ Chị đặt điều kiện ǵ trong việc lập gia đ́nh? __________________________
 3. Người hay hoàncảnh nào áp lực, hoặc sợ điều ǵ mà Anh/Chị cưới nhau?

 ________________________________________________________________

 1. C̣n điều ǵ Anh/Chị muốn nói để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân quan trọng và Thánh Thiện này?      

      Xin đọc kỹ những điều sau đây và kư tên:

 1. Con đă hiểu rơ rằng: Hôn Phối Công Giáo là một Giao Ước Thánh Thiện đ̣i hỏi sự bền vững và chung thủy ( một vợ một chồng và không được ly dị)
 2. Con cũng đă hiểu những trách nhiệm riêng của bậc vợ chồng là yêu thương giúp đơ lẫn nhau, sinh sản và giáo dục con cái Chúa ban.

V́ thế, con quyết định lập gia đ́nh cách tự nguyện, và hứa sẽ chung thủy với người bạn đường của con đến trọn đời.

                                    Chữ kư: _____________________________

                                    Viết rơ tên:___________________________

                                    Ngày: _______________________________

Lưu ư:
Đây chỉ là đại cương Bản Câu Hỏi, một trong những giấy tờ cần thiết chuẩn bị Hôn Phối.
Theo Tổng Giáo Phận, thời gian tối thiểu cần ít nhất 06 tháng trước.
Xin liên lạc Cha Xứ (612) 521-0879 hoặc VPGX (612) 529-0503 để biết thêm chi tiết.

 

1