X
i
n Chào Mừng Ông Bà Anh Chị Em
có ư muốn t́m hiểu và học hỏi Giáo Lư Công Giáo,
hoặc muốn Chịu Phép Rửa Tội trở thành Người Tín Hữu Công Giáo.

       Chúng tôi xin Quí Ông Bà Anh Chị Em vui ḷng liên lạc
       và cho phép chúng tôi tiếp xúc với Quí Vị để biết thêm chi tiết.

       Sau đây là một vài điều có thể Quí Vị  muốn biết trước:

   1. Khoá Giáo Lư Dự Ṭng (cho những người muốn t́m hiểu về Đạo Công Giáo):
    - Thường học vào sáng các Chúa Nhật (từ 9:30am đến 1:30pm) bắt đầu trong tháng 10.
    - Tại Pḥng Giáo Lư của Giáo Xứ
    - Mỗi Khoá kéo dài khoảng 6 tháng
    - Do Ban Giáo Lư Dự Ṭng của Giáo Xứ phụ trách
    - Các Khoá Học miễn phí, có giải lao nhẹ,
    - Người Phụ Trách: Anh Nguyễn Bá Ṭng (651)248-4065

   2. Chứng Chỉ Các Bí Tích:
    - Sẽ làm sau khi hoàn tất Khoá Giáo Lư Dự Ṭng,
    - Đơn này giúp làm Chứng Chỉ các Bí Tích cho Quí Vị, và lưu trong Hồ Sơ Bí Tích.

   3. Người Đỡ Đầu (Bảo Trợ)
    - Mỗi người Công Giáo thường có một người Bảo Trợ, giúp hướng dẫn thêm cuộc sống đạo.
    - Quí Vị có thể tự t́m người Bảo Trợ, hoặc sau này, Ban Giáo Lư sẽ t́m giúp.

   4. Các Bí Tích:
    - Khi một người lớn được Rửa Tội trong Đạo Công Giáo, họ thường được lănh chung Bí Tích
      Thêm Sức,  và Bí Tích Thánh Thể
(nghĩa là được Chịu Lễ trong Thánh Lễ).
    - Một số Ông Bà Anh Chị c̣n cử hành luôn Bí Tích Hôn Nhân, nếu là dịp thuận tiện và cần thiết.

     Muốn biết thêm chi tiết, xin Quí Vị đừng ngại liên lạc với các Cha hoặc với Ban Giáo Lư sau đây:

    - Linh Mục Chánh Xứ:    Cha Vincent Thanh, CMC                       (612) 200-8267
    - Linh Mục Phó Xứ:        Cha Augustine Ky, CMC                          (612) 522-1065
    - Trưởng Ban Giáo Lư:    Anh Nguyễn Bá Ṭng                              (651) 248-4065

     Xin kính chúc Quí Vị vạn an và vui khoẻ.

Xin bấm vào đây để lấy Đơn Ghi Danh Dự Ṭng . Xin điền đầy đủ chi tiết và trao lại cho Ông Ủy Viên Giáo Lư Dự Ṭng (Ông Nguyễn Bá Ṭng) hoặc gửi cho Văn Pḥng Giáo Xứ.

 

 
     
1