NGHI THỨC HỎA TÁNG
Mở đầu

HDV:

Anh chị em thân mến,
Chúng ta đến đây để cử hành nghi thức hoả táng T...
Việc hỏa táng nhắc chúng ta nhớ đến thân phận mỏng ḍn của con người.
Thiên Chúa dựng nên con người từ tro bụi, rồi lại cho con người trở về bụi tro,
đợi mai sau thân xác sẽ được tái tạo trong trời mới, đất mới.

(giữ thinh lặng trong giây phút)

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Cha, Cha đă tạo dựng nên lửa và ban lửa cho chúng con.
Lửa đă sưởi ấm khi chúng con sinh ra,
đă tạo điều kiện tốt cho cuộc sống hàng ngày, và khi chúng con qua đời,
lửa c̣n làm cho thân xác này nên giống của lễ toàn thiêu xưa.

Xin Cha chúc lành và thánh hóa ngọn lửa chúng con sắp dùng
để hoả táng thân xác người anh (chị) em của chúng con là T...
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Cđ: Amen.

Lời Nguyện Giáo Dân

HDV:
Anh chị em thân mến,
Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái (12:29) đă cho chúng ta biết:
 

"Thiên Chúa là một ngọn lửa thiêu.
Người đă cho ông Môsê được gặp Người qua bụi gai rực lửa.
Người cũng hiện diện giữa dân Người qua cột lửa về ban đêm trong sa mạc.
Chính Thiên Chúa Cha đă cho Đức Giêsu Kitô
đến thanh tẩy chúng ta bằng lửa trong Thánh Thần,
và đă ban Chúa Thánh Thần như lửa sưởi ấm linh hồn chúng ta.
Người cũng mời gọi chúng ta dâng hiến đời sống cho Người như lễ vật toàn thiêu.

Với những xác tín ấy, trong việc cử hành nghi thức hỏa táng hôm nay,
chúng ta hăy dâng lên Chúa Cha những lời nguyện xin tha thiết,
và đầy tin tưởng sau đây:

1. Lạy Cha, Con một Cha là Đức Giêsu Kitô đă đem lửa xuống trần gian,
và Người không ao ước ǵ hơn là thấy lửa ấy bừng cháy lên.
Xin cho ánh sáng Tin Mừng được thắp lên trong toàn Giáo Hội
và trên khắp hoàn cầu.
Chúng con cầu xin Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Như ngọn lửa vật chất sắp thiêu đốt thi hài T...,
xin cho ngọn lửa mến Chúa yêu người cũng luôn nung nấu tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đă ban cho T... được làm người
và được làm con cái Cha.
Chúng con tạ ơn Cha v́ muôn ơn lành Cha đă ban cho T... trong suốt cuộc đời,
và bây giờ Cha lại gọi T... về với Cha.
Xin Cha thương đón linh hồn T...
cùng với những việc lành cũng như mọi sự yếu đuối của T...
trong cuộc sống làm người.
Chúng con cầu xin Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Cũng như thân xác của T... sắp thành những hạt bụi mất hút trong ḷng đời,
xin Cha cho mỗi người chúng con cũng biết quên ḿnh,
biết hy sinh trong cuộc sống phục vụ anh chị em.
Chúng con cầu xin Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho thân nhân của T... nhận được mọi ơn lành của Cha,
và được mọi người quư mến thiết tha như ngọn lửa an ủi sưởi ấm tâm hồn họ. Chúng con cầu xin Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Kinh Lạy Cha

HDV: Và giờ đây, chúng ta hăy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện
mà chính Chúa Giêsu Kitô đă dạy chúng ta.

Tất cả đọc Kinh Lạy Cha, trong khi linh mục HDV: rẩy nước thánh và xông hương.

Lời Nguyện Kết

HDV:
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Cha, giờ đây chúng con phó dâng linh hồn T... cho t́nh thương của Cha,
và chúng con hỏa táng T... như của lễ toàn thiêu dâng lên Cha.

Xin cho lễ hiến dâng này, cùng với t́nh yêu
của gia đ́nh và cộng đoàn chúng con,
được kết hiệp với Chúa Giêsu trên thập giá thành của lễ đẹp ḷng Cha.

Xin cho đời sống chúng con và mọi lời chúng con cầu nguyện
được như hương trầm toả bay trước thánh nhan Cha, để cầu cho T...,
và mọi người đă chết trong ân t́nh Cha,
được vào hưởng vinh quang Cha muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Cđ: Amen.

HDV. Lạy Cha, xin cho linh hồn T... được nghỉ yên muôn đời.

Cđ. Và cho ánh sáng ngàn đời chiếu soi trên linh hồn ấy.