Nghi Thức Cầu Nguyện Cho Trẻ Em Vừa Qua ời

Cc nghi thức cầu nguyện cho người qua đời ở nh hay nh qun được dng chung cho người qua đời, d l người lớn hay trẻ em. Chỉ c cc bi đọc l khc biệt, được chọn lọc ring cho cc em. Sau đy l phần nghi thức phụng vụ trong nh thờ (khng c Thnh Lễ).

Phần n Tiếp

Thừa tc vin ra cửa nh thờ để tiếp đn người tham dự với lời tương tự như sau:

HDV: Xin ức Gisu Kit, l người lun cho đn cc em nhỏ v chc lnh cho cc em, an ủi anh chị em v ở cng anh chị em lun mi.

Cđ: V ở cng cha.

Phần Rẩy Nước Thnh

Nếu em đ rửa tội, hướng dẫn vin rẩy nước thnh trn quan ti của em v đọc:

HDV: Trong nước rửa tội, T. đ chết với ức Kit
v đ sống với Người trong sự sống mới.
Xin cho em được chia sẻ vinh quang mun đời của ức Kit.

Nếu em chưa rửa tội, hướng dẫn vin đọc lời sau:

HDV: Anh chị em thn mến, Cha Gisu Kit l một Thin Cha trung tn,
ấng tạo nn chng ta theo hnh ảnh của Người.
Mọi vật l do Người lm nn, mọi vật đang mong đợi ngy cứu độ.
Giờ đy, chng ta ph thc linh hồn em T. cho lng thương xt v bờ của Cha,
xin cho em được một mi nh trong vương quốc của Người.

Sau khi đ đưa quan ti vo chỗ trong nh thờ.

HDV: Chng ta hy cầu nguyện cho em b ny,
v ph thc em cho sự chăm sc yu thương của Thin Cha.

(giữ thinh lặng trong giy lt)

A. Nếu em đ rửa tội.

Lạy Cha, trong sự đau buồn, chng con trng nhờ đến lng thương xt của Cha;
xin hy lắng tai nghe lời chng con cầu,
v một ngy no đ, xin Cha kết hợp chng con với em T. đy,
l người m chng con vững vng tin tưởng rằng,
em đ được hưởng sự sống đời đời trong Nước Trời.
Chng con nguyện xin, nhờ ức Gisu Kit, Cha chng con.

Cđ: Amen.

B. Nếu em chưa rửa tội.

Lạy Thin Cha l nguồn mạch mọi sự an ủi,
l ấng thấu suốt mọi tm hồn,
Ngi biết r đức tin của những cha mẹ ny.
Xin Cha hy an ủi họ v gip họ tin tưởng rằng
đứa con m họ đang đau buồn thương tiếc
đ được ph thc trong sự chăm sc yu thương của Cha.
Chng con nguyện xin, nhờ ức Gisu Kit, Cha chng con.

Cđ: Amen.

Phụng Vụ Lời Cha

Cho Cc Em Rửa Tội

Cựu Ước

1. Isaiah 25:6a, 7-9 (Thin Cha sẽ tiu diệt sự chết đến mun đời).
2. Ai Ca 3:22-26 (Thật tốt lnh khi im lặng chờ đợi Cha đến cứu độ).

Tn Ước

1. Rma 6:3-4, 8-9
2. Rma 14:7-9
3. 1 Corint 15:20-23
4. phs 1:3-5
5. 1 Thessalonica 4:13-14, 18
6. Khải Huyền 7:9-10, 15-17
7. Khải Huyền 21:1a, 3-5a

Thnh Vịnh p Ca

1. TV 23
2. TV 25
3. TV 42

Alleluia hoặc Cu Xướng Trước Phc m

1. Mt 11:25: Lạy Cha l Cha Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha,
v Cha đ mặc khải cho những người b mọn mầu nhiệm của nước trời.

2. Gioan 6:39: y l của ấng đ sai ti: l tất cả những kẻ Người đ ban cho ti, ti sẽ khng để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngy sau hết.

3. 2 Cor. 1:3b-4a: Chc tụng Thin Cha l Cha giu lng từ bi ln i,
v l Thin Cha sẵn sng nng đỡ ủi an.

Phc m

1. Mt. 11:25-30
2. Mk. 10:13-16
3. Gioan 6:37-40
4. Gioan 6:51-58
5. Gioan 11:32-38, 40
6. Gioan 19:25-30

Cho Cc Em Chưa Rửa Tội

Cựu Ước

3. Isaiah 25:6a, 7-8b (Thin Cha sẽ tiu diệt sự chết đến mun đời).
4. Ai Ca 3:22-26 (Thật tốt lnh khi im lặng chờ đợi Cha đến cứu độ).

Thnh Vịnh p Ca

TV 25

Alleuia hoặc Cu Xướng Trước Phc m

1. 2 Corint 1:3b-4a: Chc tụng Thin Cha l Cha giu lng từ bi ln i,
v l Thin Cha sẵn sng nng đỡ ủi an.

2. Khải Huyền 1:5a, 6b: ức Gi-su Ki-t l người đầu tin từ ci chết chỗi dậy; knh dng Người vinh quang v uy quyền đến mun thuở mun đời. A-men.

Phc m

1. Mtthu 11:25-30
2. Mcc 15:33-46
3. Gioan 19:25-30

Lời Nguyện Gio Dn

HDV: Cha Gisu Kit yu mến mọi người dn của Người,
v l nguồn hy vọng chắc chắn nhất của chng ta.
Xin Cha hy gia tăng đức tin của chng ta
v gn giữ chng ta trong giờ pht tăm tối ny.

Phụ T: Cha đ trở nn một trẻ nhỏ v chng con,
đ chia sẻ đời sống con người.
Chng con cầu xin Cha.

: Lạy Cha, xin chc lnh v gn giữ chng con.

PT: Cha đ lớn ln trong sự khn ngoan v ơn sủng
v Cha đ vng phục Cha Cha trong sự đau khổ.
Chng con cầu xin Cha.

: Lạy Cha, xin chc lnh v gn giữ chng con.

PT: Cha đ đn tiếp cc em nhỏ v đ hứa Nước Trời cho cc em.
Chng con cầu xin Cha.

: Lạy Cha, xin chc lnh v gn giữ chng con.

PT: Cha đ an ủi những ai phải đau khổ v mất con ci.
Chng con cầu xin Cha.

: Lạy Cha, xin chc lnh v gn giữ chng con.

PT: Cha đ hy sinh chịu đau khổ v chịu chết v tất cả chng con.
Chng con cầu xin Cha.

: Lạy Cha, xin chc lnh v gn giữ chng con.

PT: Cha đ hứa phục sinh những ai tin vo Cha,
cũng như Cha đ được Cha Cha cho sống lại trong vinh quang.
Chng con cầu xin Cha.

: Lạy Cha, xin chc lnh v gn giữ chng con.

Kinh Lạy Cha

Chng ta hy cng nhau cầu xin được sức mạnh, được chấp nhận, v cho sự ngự đến của nước trời trong những lời m ấng Cứu Thế đ dạy chng ta:

Lạy Cha, chng con ở trn trời...

Lời Nguyện Kết

A. Trẻ em đ rửa tội.

Lạy Thin Cha lng lnh v cng,
xin hy ấp ủ chng con trong sự chăm sc của Ngi
v xin an ủi chng con trong cơn đau buồn,
v ci chết của em b ny.

Như Cha đ tẩy rửa em trong nước rửa tội
v đ cho đn em vo thin đng,
th một ngy no đ, xin Cha cũng kết hợp chng con với em b ny
để được chia sẻ niềm vui v cng trong vương quốc của Cha.
Chng con nguyện xin, nhờ ức Gisu Kit, Cha chng con.

Cđ: Amen.

B. Trẻ em chưa rửa tội.

Lạy ức Gisu Kit,
như ức Mẹ đau buồn đứng dưới chn thập gi của Cha,
xin Cha hy nhn từ nhn đến cc cha mẹ ny
l những người đau khổ v mất con.

Xin hy lắng nghe lời ức Mẹ cầu bầu cho họ
để đức tin của họ cũng được vững mạnh như của Mẹ
v được tm thấy phần thưởng như lời đ hứa,
v Cha hằng sống hằng trị mun đời.

Cđ: Amen.

Kết Thc

HDV: Cha Gisu đ ni: "Hy để cc em đến cng Ta.
ừng để chng xa Ta.
Nước Trời thuộc về những ai giống như cc em nhỏ."

Hướng dẫn vin c thể vạch dấu thnh gi trn trn em v đọc:
Lạy Cha, xin cho em được nghỉ yn mun đời.

Cđ: V cho nh sng bất diệt chiếu soi trn linh hồn ấy.

HDV: Xin cho em được nghỉ yn mun đời.

Cđ: Amen

HDV: Xin cho linh hồn em v linh hồn cc tn hữu đ qua đời,
nhờ lng thương xt Cha sẽ được nghỉ yn mun đời.

Cđ: Amen

Ban php lnh (Nếu l linh mục hoặc ph tế)

HDV: Xin Thin Cha ton năng l Cha, v Con, v Thnh Thần,
ban php lnh cho anh chị em.

Cđ: Amen.