Nghi Thức Cầu Nguyện Trước Khi Di Chuyển Linh Cửu Vo Nh Thờ Hoặc Ra Nghĩa Trang

Phần Mở ầu

HDV: Anh chị em thn mến trong ức Gisu Kit, nhn danh Cha Gisu v Gio Hội của Người m chng ta quy tụ nơi đy để cầu nguyện cho ng/b T.,
xin Thin Cha đưa ng/b T. đến nơi an nghỉ mun đời.

Chng ta đau buồn trước sự ra đi của người thn yu, nhưng lời Thin Cha hứa ban sự sống đời đời đ đem cho chng ta niềm hy vọng.
Chng ta hy an ủi nhau bằng những lời sau đy:

ọc Sch Thnh

Bi trch thư Thnh Phaol Tng ồ gửi tn hữu Coloss (3:3-4)

Thật vậy, anh chị em đ chết, v sự sống mới của anh chị em hiện đang tiềm tng với ức Ki-t nơi Thin Cha. Khi ức Ki-t, nguồn sống của chng ta xuất hiện, anh chị em sẽ được xuất hiện với Người, v cng Người hưởng phc vinh quang.

Hoặc Bi trch thư Thnh Phaol Tng ồ gửi tn hữu Rma (6:8-9)

Nếu chng ta đ cng chết với ức Ki-t,
chng ta tin rằng chng ta sẽ cng sống với Người.
Chng ta biết rằng, một khi ức Ki-t đ sống lại từ ci chết,
th khng bao giờ Người chết nữa,
ci chết chẳng cn quyền chi đối với Người.

Kinh Cầu

HDV: Anh chị em thn mến, Cha Gisu đ đến để phục sinh kẻ chết v an ủi chng ta với tnh yu của Người. Chng ta hy chc tụng ngợi khen ức Gisu Kit.

Phụ T: Lạy Ngi Lời Thin Cha, ấng Tạo Thnh tri đất m nay thn xc ng/b T. sẽ trở về với lng đất; trong b tch rửa tội, Ngi đ ku gọi ng/b đến sự sống vĩnh cửu để chc tụng ngợi khen Cha Cha đến mun đời.
Xin Cha thương xt chng con.
: Xin Cha thương xt chng con.

PT: Lạy ức Gisu Kit, Con Thin Cha,
Ngi nng đỡ người cng chnh v bao bọc họ với vinh quang Nước Trời.
Xin Cha thương xt chng con.
: Xin Cha thương xt chng con.

PT: Lạy ức Kit chịu đng đinh,
Ngi đ che chở linh hồn ng/b T. với quyền năng thập gi của Ngi,
v trong ngy ti ging lm, Ngi sẽ tỏ lng thương xt đối với mọi tn hữu đ ly trần.
Xin Cha thương xt chng con.
: Xin Cha thương xt chng con.

PT: Lc phn xt kẻ sống v kẻ chết, khi nghe tiếng Cha, mồ mả sẽ mở tung v những người cng chnh -- đang ngủ yn trong bnh an của Cha -- sẽ chỗi dậy v ca tụng vinh quang Cha.
Xin Cha thương xt chng con.
: Xin Cha thương xt chng con.

PT: Lạy ức Gisu Kit, mọi chc tụng ngợi khen đều quy về Cha,
Ngi nắm ci chết trong tay v mọi sự sống sẽ ty thuộc vo chỉ một mnh Ngi.
Xin Cha thương xt chng con.
: Xin Cha thương xt chng con.

Kinh Lạy Cha

HDV: Với đức tin v đức cậy, chng ta dng lời cầu nguyện ln Thin Cha Cha với những lời m Cha Gisu đ dạy cc mn đệ:

Lạy Cha chng con...

Phần Kết

HDV: Lạy Cha, ng/b T. nay đ từ gi nơi cư ngụ trần gian
v để lại những người thn yu đang khc thương ng/b.
Khi chng con đang đau buồn trước sự ra đi ny,
xin cho chng con lun nhớ đến ng/b T.
v sống với niềm hy vọng vo vương quốc vĩnh cửu
l nơi Cha sẽ quy tụ chng con lại với nhau.
Chng con cầu xin nhờ ức Gisu Kit, Cha chng con.

: Amen.

Trước Khi Di Chuyển Linh Cữu

HDV: Thin Cha gn giữ chng ta lc đến cũng như lc đi.
Xin Thin Cha ở với chng ta trong chuyến đi cuối cng
với người anh chị em của chng ta.

(Trong khi di chuyển linh cửu đến nh thờ hoặc nghĩa trang, c thể ht Thnh Vịnh)