RỬA TỘI THÁNG 02 NĂM 2010

Ngày 02 tháng 2

 

        1.         Em Maria Nguyễn Thuỷ Tiên Theresa

            Con AC Nguyễn Trường Giang & Phạm Uyên Catherine

        2.         Teresa Phạm Hân Alyssa

            Con AC Phạm Đức Hoàng & Phạm Ái Khanh

        3.         Em Teresa Trần Anh Minhthy

            Con AC Trần Quang Timothy & Nguyễn Thị Liên (RT ngày 06/2/2010)

 

 

RỬA TỘI THÁNG 4 NĂM 2010

Ngày 03 tháng 4

 

        (TÂN T̉NG với Bí Tích Thánh Tẩy, Rước Lễ và Bí Tích Thêm Sức)

 

        1.         Chị Maria Thăng Tuyết Phấn

        2.         Anh Giuse Nguyễn Tăng Thiện

        3.         Chị Maria Trương Kathy

        4.         Chị Maria Nguyễn Thị Thanh Châu

        5.         Anh Phaolô Nguyễn Thế Trung

        6.         Em Maria Goretti Vơ Tina * (RT & RL only)

 

        THÊM SỨC:

        1.         Chị Anna Nguyễn Amanda

 

 

        RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU:

        1.         Em Anna Trần Thị Thanh Trúc

 

Ngày 04 tháng 4

 

        1.         Em Maria Lê Katherine Christianna

            Con AC Quách Thiện Hải & Lê Thị Thanh Thúy

        2.         Em Maria Thiệu Cẩm Tú Tracy

            Con AC Thiệu Vinh Thịnh & Vơ Thị Thu Loan

        3.         Em Maria Nguyễn Kim Sally

            Con AC Trương Thomas & Nguyễn Melissa

        4.         Em Vũ Bảo Hân Sydnee

            Con AC Vũ Minh Đạt & Hoàng Thị Thu Trang

        5.         Em Vơ Xuân Lyly

            Con AC Vơ Tony & Nguyễn Thảo

        6.         Em Anna Nguyễn Huỳnh Kristine

            Con AC Nguyễn Trường Thái & Huỳnh Thị Yến Nhi

        7.         Em Joseph Trần Hưng Wesley

            Con AC Trần Vạn Ken & Hoàng Diệu Huyền

        8.         Em Teresa Nguyễn Thanh Jasmine

            Con AC Nguyễn Hiệp Kevin & Ngô Thị Hà