Giáo Xứ chân thành Chúc Mừng và Chia Vui cùng Các Anh Chị Tân Ṭng và các Gia Đ́nh có con em được lănh nhận Bí Tích Thánh Tẩy trong dịp Mừng Chúa Phục Sinh vừa qua.

Nguyện xin Ơn Lành của Chúa Phục Sinh luôn măi là Ánh Sáng, T́nh Yêu và Sức Mạnh để các Anh Chị và các em luôn sống trong sự Quan Pḥng và Yêu Thương của Thiên Chúa!

TÂN T̉NG (Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích Thêm Sức)
Chúa Nhật ngày 08 tháng 4 năm 2012

1. Chị MARY LILY WU (Sponsor: Mary Hạnh Nguyễn)

2. Anh JOSEPH ANDY TAN (Sponsor: Joseph Thanh Nguyễn)

3. Chị MARGARET JULIE NGUYỄN ( Sponsor: Teresa Hồng Nguyễn)

TRẺ EM (Bí Tích Thánh Tẩy)
Chúa Nhật ngày 08 tháng 4 năm 2012

1. Em GIUSE Nguyễn Thiện Nhân (11 tuổi)
    Con AC Nguyễn Ngọc Thuận & Lê Thị Thùy Linh

2. Em DOMINIC SAVIO Nguyễn Xuân Anh Asher
    Con AC Nguyễn Đức Thái & Phạm Thị Châu Hân

3. Em TERESA Nguyễn Nhă Vân Cassandra
    Con AC Nguyễn Đ́nh Đạt & Vơ Ngọc Thụy An

4. Em PHÊRÔ Liệu Quyền Bảo
    Con AC Thuật Liệu & Hằng Liệu

5. Em GIUSE GIOAN BAOTIXITA Phạm Nguyễn Christopher
    Con AC Phạm Công Michael & Phạm Hùynh Ngọc Lễ

6. Em PHANXICÔ XAVIÊ Nguyễn Phương Denny
    Con AC Nguyễn Kenny & Trần Bích Chiêu

7. Em MARIA Nguyễn Phạm Audrey-Anna
    Con AC Nguyễn Tăng Thiên & Nguyễn Phạm Thế-Uyên