Giáo Xứ chân thành chúc mừng các gia đình
vừa có con em được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy
ngày Chúa Nhật 07 tháng 10 năm 2012

1. Em Gianna Nguyễn Ánh Nguyệt (RT 29/9/2012)
    Con AC Nguyễn Đình Long & Phạm Ngọc Vân Chi

2. Em Giuse Trần Bảo Huy Justin
    Con AC Trần Quốc Joseph & Đinh Mỹ Linh

3. Em Vincent Nguyễn Edin
    Con AC Nguyễn Bình & Nguyễn Thy

4. Em Maria Trần Thanh Kaelyn
    Con AC Trần Lâm & Nguyễn Thị Thanh Hồng

5. Em Maria Hồ Aimy Chriselle
    Con AC Hồ Dzuy & Nguyễn Trang

6. Em Gioan Nguyễn Minh Benjamin
    Con AC Nguyễn Peter & Lê Phương

7. Em Giuse Nguyễn Hoàng Lucas
    Con AC Nguyễn Huấn & Trần Trang

8. Em Peter Nguyễn Thiện Nhân
    Con AC Nguyễn Cao Nguyên & Ngô Thị Bích Tuyền

9. Em Anton Nguyễn Gia-Minh Cardin
    Con AC Nguyễn Phương & Dương Tiffany

10. Em Giuse Lai Trương HoàngAnh Victor
    Con AC Lai Phú & Trương Michelle