RỬA TỘI NĂM 2015

 

Tháng 02 ngày 01 năm 2015 (by Fr. Ignatius Nguyễn Hải Dương)

1. Em Maria Tan Vy Ayla (sinh ngày 15 tháng 12 năm 2014 - Wyoming)
    Con AC Andrew Eng Tan & Nguyễn Thị Ngọc Phương
    Người đỡ đầu: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

  

Tháng 03 ngày 01 năm 2015 (by Fr. Ignatius Nguyễn Hải Dương)

2. Em Vincent Nguyễn Tâm Peter (sinh ngày 02 tháng 01 năm 2015 - Coon Rapids)
    Con AC Nguyễn Lợi & Nguyễn Như
    Người đỡ đầu: Nguyễn Lộc

3. Em Anna Trần NhưƯ Selena (sinh ngày 23 tháng 12 năm 2014 - Fridley)
    Con AC Trần Minh Dũng & Phạm Kim Tường Anh
    Người đỡ đầu: Trần Vi

 

Tháng 4 ngày 05 năm 2015 (by Fr. Peter Đinh Tuyến)

4. Em Giuse Hoàng Việt Tyler (sinh ngày 06 tháng 2 năm 2015 - Maple Grove)
    Con AC Hoàng Tài & Hoàng Ivy
    Người đỡ đầu: Trương Daniel

 

Tháng 5 ngày 03 năm 2015 (by Fr. Peter Đinh Tuyến)

5. Em Martinô Porres Nguyễn Cao Lan Anh (sinh ngày 19 tháng 2 năm 2015 - Maple Grove)
    Con AC Nguyễn Quang Adam & Nguyễn Anh Thư Carolyn
    Người đỡ đầu: Phạm Hương

6. Em Vongphrachanh ThuỷTiên Noy Colette (sinh ngày 11 tháng 4 năm 2015 - Maplewood)
    Con AC Vongphrachanh Daopheth & Phan Thị Tú Anh
    Người đỡ đầu: Phan Elizabeth

 

Tháng 6 ngày 07 năm 2015 (by Fr. Ignatius Nguyễn Hải Dương)

7. Em Giuse Phạm Duy Hậu (sinh ngày 18 tháng 3 năm 2015 - Shakopee)
    Con AC Phạm Duy Cần & Vũ Thị Kim Thương
    Người đỡ đầu: Đỗ Minh Chính & Phạm Thị Thanh Tuyền

8. Em Maria Lê Tú Anh (sinh ngày 23 tháng 01 năm 2015 - Burnsville)
    Con AC Lê Long & Nguyễn Hàn Thuyên
    Người đỡ đầu: Vũ Hồng Quyên

 

Tháng 7 ngày 05 năm 2015 (by Fr. Peter Đinh Tuyến)

9. Em Maria Phan Christina (sinh ngày 31 tháng 1 năm 2015 - Shakopee)
    Con AC Phan Ngọc Đăng & Lê Thị Thùy Dung
    Người đỡ đầu: Nguyễn Thị Lan Huề

10. Em Phêrô Nguyễn Huy Gabriel (sinh ngày 01 tháng 4 năm 2015 - Minneapolis)
    Con AC Lê Long Nhơn & Lương Thị Kiều
    Người đỡ đầu: Đinh Tiến Đạt

 

Tháng 8 ngày 02 năm 2015 (by Fr. Vincent Âu Quốc Thanh)

11. Em Anna Phạm Anh Sophia (sinh ngày 23 tháng 6 năm 2015 - Burnsville)
    Con AC Phạm Long Quyền & Hồ Thị Thảo Nguyên
    Người đỡ đầu: Trần Nguyễn Thảo Nguyên

12. Em Lê Mi Charlotte (sinh ngày 12 tháng 5 năm 2015 - Fridley)
    Con AC Lê Quốc Việt & Nguyễn Loan Anh
    Người đỡ đầu: Nguyễn Vân

13. Em Gioan Đặng Ngô Kevin (sinh ngày 18 tháng 11 năm 2014 - Minneapolis)
    Con AC Đặng Tommy & Ngô Hằng
    Người đỡ đầu: Ngô Thị Thu Thảo

14. Em Francis Nguyễn Huy Toàn Aidan (sinh ngày 06 tháng 5 năm 2015 - Maple Grove)
    Con AC Nguyễn Minh Shawn & Nguyễn Liên
    Người đỡ đầu: Nguyễn Lợi & Nguyễn Như

 

Tháng 8 ngày 23 (by Fr. Augustine Trương)

15. Em Teresa Trần Tuyết Hoa Emily (sinh ngày 13 tháng 7 năm 2015 - Maple Grove)
    Con AC Trần Ngọc Hải & Trần Thị Diễm Hương Judy
    Người đỡ đầu: Teresa Nguyễn Thụy Xuân Trang/ JB Phạm Anh Vũ

 

Tháng 9 ngày 13 (By Fr. Vincent Âu)

16. Em Giuse Bùi Lê Mason (DOB July 12, 2015 - Fridley)

Con AC Bùi Lê Tuyên & Bùi Lê Hồng

Người đỡ đầu: Bùi K. Brandon

17. Em Teresa Khưu Nhă Karen (DOB April 26, 2015 - St. Louis Park)

Con AC Khưu Thái Âu & Huỳnh Thị Ngọc Liệp

Người đỡ đầu: Nguyễn Kim Lan

18. Em Teresa Nguyễn Khả Ái (DOB July 17, 2015 - Minneapolis)

Con AC Nguyễn Cao Nguyên & Ngô Thị Bích Tuyền

Người đỡ đầu: Gjevre Thảo Emma

19. Em Maria Martin Lê-Thompson Ái Hữu Alyanna (DOB January 14, 2013)

Con AC Keith Alan Thompson & Lê Thị Mai Ái Hiền

Người đỡ đầu: Lê Ái Hoài Hana & Lê Văn Hùng

 

Tháng 10 ngày 11 (By Fr. Augustine Kỳ Trương, CMC)

20. Em Mary Nguyễn Trinh Tessa (DOB September 05, 2015 - Maple Grove)

Con AC Nguyễn Hoàng Tâm & Wu Lily

Người đỡ đầu: Vũ Quyên & Nguyễn Hoàng Tú

21. Em JB Nguyễn Hoàng Kayden (DOB July 21, 2015 - Maple Grove)

Con AC Nguyễn Thanh & Hoàng Thảo

Người đỡ đầu: Nguyễn Hoàng Tú & Vũ Quyên

 

Tháng 11 ngày 01 (By Fr. Augustine Kỳ Trương, CMC)

22. Em Maria Trần Giselle Anna (DOB July 21, 2015 - Shakopee)

Con AC Trần Thanh Hiệp & Phạm Ngô Bạch Tuyết  (Env. # 1338)

Người đỡ đầu: Maria Phạm Trang

23. Em Joseph John Hoàng Thanh Jaxon (DOB September 01, 201 - Minneapolis)

Con AC Hoàng Phúc Ethan & Hoàng Thu Kimberly  (Env. #012)

Người đỡ đầu: Đinh Thanh Liêm

Tháng 11 ngày 08 (By Fr. Vũ Đức Long )

24. Em Teresa Trương Mỹ-Linh Lily (DOB September 23, 2015 - St. Paul)

Con AC Trương Hoàng John & Vũ Ngọc Lana

Người đỡ đầu: Trương Sinh Nhật Joseph

Tháng 11 ngày 28 (By Fr. JB Nguyễn Đ́nh Hoàng)

25. Em Anne Nguyễn Quỳnh Như Makayla (DOB October 30, 2015 - St. Louis Park)

Con AC Nguyễn Tấn Khanh & Hà Nguyễn Thủy Tiên  (Env. # 1353)

Người đỡ đầu: Bùi Nhung Hồng

 

Tháng 12 ngày 06 (By Fr. Augustine Kỳ Trương, CMC)

26. Em Teresa Nguyễn Quỳnh My Amy (DOB October 05, 2015 - Maple Grove)

Con AC Nguyễn Đức Trí & Cao Quỳnh Anh Thu (not yet member)

Người đỡ đầu: Nguyễn Phúc Thiện & Nguyễn Uyên Phương

27. Em Katherine Nguyễn Phương Kathleen (DOB November 14, 2015 - Coon Rapids)

Con AC Nguyễn Nhân & Phạm Khuyên  (not yet member)

Người đỡ đầu: Nguyễn Phương & Nguyễn Thiện

28. Em Francis Nguyễn Gia Kiệt Paxton (DOB June 30, 2015 - Minneapolis)

Con AC Nguyễn Ngọc Hiệp & Nguyễn Kim Xuyến Zuzen)

Người đỡ đầu: Phạm Devin

 

RCIA (April 05, 2015 by Fr. Peter Đinh Viễn Tuyến, CMC)

1. Anh Lawrence TỐNG LEVIN (DOB ---1989)

Con ÔB Tống Long & Phạm Mai

Người đỡ đầu: Joseph Nguyễn Hương

Annotation: Planning to get married in VN

2. Anh William HUỲNH LONG (DOB ---1976)

Con ÔB Huỳnh Quân & Nguyễn Mai

Người đỡ đầu: Mark Trần Minh Son

Annotation: Planning to validate civil marriage

3. Anh Peter TRẦN HÀ (DOB ---1980)

Con ÔB Trần Mới & Huỳnh Ngôi

Người đỡ đầu: Lawrence Chu Ngọc Thảo

Annotation: Married Kaylynn Nguyễn on September 5, 2015 at SASJH)

4. Anh Joseph NGUYỄN THỌ (DOB ---1986)

Con ÔB Nguyễn Tấn & Phan Vân

Người đỡ đầu: Joseph Đỗ Thanh Trinh

Annotation: Married Trâm Nguyễn on August 01, 2015 at SASJH)