RỬA TỘI NĂM 2016

Tháng 02 ngày 06 năm 2016  (Fr. Augustine Trương Kỳ, CMC)

1.         Em Giuse Phạm Bảo An An (DOB: 25 Jan 2016 - St. Paul)

            Con AC Phạm Đức Hoàng & Phạm Ái Khanh

            Người đỡ đầu:            Phạm Đức Thành

2.         Em Isabelle Winchell Nguyễn Jocelyn (DOB: 26 Dec 2016 - Stillwater)

            Con AC Lloyd Jarret Winchell & Việt Hạnh Winchell

            Người đỡ đầu:            Olaf & Phi Hằng Holoyda

            (RT ngày 13 February 2016 by Fr. Vincent Au, CMC)

 

Tháng 03 ngày 06 năm 2016 (Fr. Vincent Âu, CMC)

3.         Em Catherine Lê Cát Ly Rose (DOB: 28 November 2015 - Burnsville)

            Con AC Lê Khánh & Jenny Phạm Lê

            Người đỡ đầu:            Jackie Phạm

4.         Em Nguyễn Phương Jason (DOB: 17 August 2015 - Maple Grove)

            Con AC Nguyễn Kenny & Trần Jenny

            Người đỡ đầu:            Phạm Hoàng Minh

 

Tháng 4 ngày 03 năm 2016 (Fr. Vincent Âu, CMC)

5.         Em Giuse Nguyễn Kingston Ace (DOB: 09 August 2015 - Maple Grove)

            Con AC Nguyễn Thiện & Nguyễn Thế Uyên

            Người đỡ đầu:            Phạm Nghĩa

 

Tháng 5 ngày 01 năm 2016 (Fr. Vincent Âu, CMC)

6.         Em Maria Warren Thảo My Norah (DOB: 21 September 2015 - Minneapolis)

            Con AC Kelly Warren & Jane Warren

            Người đỡ đầu:            Anne Herald

7.         Em Elizabeth Groves Marie Nala (DOB: 16 February 2016 - Minneapolis)

            Con AC Michael Groves & Ngân Hoàng

            Người đỡ đầu:            Như Hoàng

8.         Em Giuse Vũ Duy Brian (DOB: 09 March 2016 - Burnsville)

            Con AC Vũ Duy Phương & Đinh Lê Thanh Trúc

            Người đỡ đầu:            Giuse Đỗ Thanh Trinh

9.         Jones Jamey Anderson (DOB: 13 January 2016 - Minneapolis)

            Con AC James Jones & Melinda Phạm

            Người đỡ đầu:            Phạm Thị Thái Tâm & Phạm Trường Sơn

10.       Em Faustina Nguyễn Kayla (DOB: 30 January 2016 - St. Paul)

            Con AC Nguyễn Khanh & Nguyễn Faridar

            Người đỡ đầu:            Nguyễn Thị Công Nương

11.       Em Nguyễn Ư-Nhi Hannah (DOB: 14 March 2016 - Coon Rapids)

            Con AC Nguyễn Bryan & Nguyễn Katie

            Người đỡ đầu:            Trương Loan

            (RT ngày 07 May 2016 by Fr. Vincent Âu, CMC)

 

RCIA: Tháng 5 ngày 28 năm 2016 (Fr. Augustine Trương, CMC)

            Mrs. Phạm Thị Gái (DOB: 01 Jan 1930 - Thừa Thiên Huế, VN)

            Con ÔB Phạm Yến & Hà Thị Dung

            Người đỡ đầu:            Bà Nguyễn Thị Lư

 

Tháng 6 ngày 05 năm 2016 (Fr. Augustine Trương, CMC)

12.       Em Teresa Đinh Bảo Như Isabelle (DOB: 03 April 2016 - Minneapolis)

            Con AC Đinh Quang Xuân & Nguyễn Julie

            Người đỡ đầu:            Đinh Hoàng Uyên Nhi

13.       Em Giuse Nguyễn Hiếu Isaiah (DOB: 19 February 2016 - Maple Grove)

            Con AC Nguyễn Phúc Anh & Nguyễn Trương Mỹ Trân

            Người đỡ đầu:            Nguyễn Joseph Triết

14.       Em Teresa Phạm Hoàng Ella (DOB: 04 March 2016 - Shakopee)

            Con AC Phạm Văn Thảo & Hoàng Thanh Lan

            Người đỡ đầu:            Hoàng Ngự Lisa

15.       Em John Paul Nguyễn Gia Quang Nguyên Felix (DOB: 01 November 2015 - Coon Rapids)

            Con AC Nguyễn Martino & Nguyễn Anh Thư

            Người đỡ đầu:            Đặng Tấn

16.       Em Lucia Huỳnh An Alice (DOB: 01 May 2016 - Maple Grove)

            Con AC Huỳnh Thiện Tân & Nguyễn Thị Ngọc Diễm

            Người đỡ đầu:            Lê Thị Ngọc Châu

 

Tháng 7 ngày 03 năm 2016 (Fr. Augustine Trương, CMC)

17.       Em  ANNA  Nguyễn Hương JASMINE  (March 27, 2016 - Coon Rapids)

            Con AC Nguyễn Bá Hoài Bắc & Nguyễn Ngọc Niki

            Người Đỡ đầu:            Nguyễn Thị Thu Thủy

18.       Em GIUSE Nguyễn Đ́nh Khôi Louis (December 12, 2015 - Shakopee)

            Con AC Nguyễn Đ́nh Đạt & Vơ Ngọc Thụy An

            Đỡ đầu:           Nguyễn Văn Thông & Phạm Thị Tuyết Dung

19.       Em  Fabiano Lucille (December 14, 2015 - Edina)

            Con AC Jerry Fabiano & Fabiano Nguyễn Oanh

            Đỡ đầu:           Anna Hoàng Thị Thanh Thủy

20.       Em Fabiano Mai Ly (August 23, 2012 - Minneapolis)

            Con AC Jerry Fabiano & Fabiano Nguyễn Oanh

            Đỡ đầu:           Anna Nguyễn Thị Thanh Thảo

21.       Em Teresa Tống Ái Kami (May 12, 2016 - Maple Grove)

            Con AC Tống Phước Hiệp & Nguyễn Thúy Hiền

            Đỡ đầu:           Nguyễn Thúy Hà

22.       Em JB Tan Anh Mason (June 13, 2016 - Maple Grove)

            Con AC Andrew Eng Tan & Nguyễn Thị Ngọc Phương

            Đỡ đầu:           Nguyễn Hoàng Tú

Tháng 8 ngày 07 năm 2016 (Fr. Augustine Trương, CMR)

23.       Em Giuse Trần Thiên Aaron (May 25, 2016 - Burnsville)
            Con AC Trần Đức Thịnh & Jessica Trần Hồ Ngân
            Đỡ đầu:    Hồ Minh Thành

 

Tháng 9 ngày 04 năm 2016 (Fr. Vincent Âu, CMR)

24.        Em Phạm Hồ Aiden (May 12, 2016 - Maple Grove, MN)
            Con AC Phạm Nhơn Nathan & Phạm Hồ Nina
            Đỡ đầu:    Henry Hoàng Kiêm & Nguyễn Nhi Sabrina

25.        Em Đỗ Hiền Mai MILA ( September 26, 2015 - Maple Grove, MN)
            Con AC Đỗ Andy & Cao Monica
            Đỡ đầu:    Vương ThùyLinh

26.        Em Maria Theresa Ket Sopham SATIA (March 20, 20136 - Fairbolt, MN)
            Con AC Trương Sĩ Bảo Jonathan & Sokheng Sonita Khunitha
            Đỡ đầu:    Maria Bùi Thị Loan

27.        Em Maria Theresa Ket Milia ZYLAH (January 26, 2014 - Fairbolt, MN)
            Con AC Trương Sĩ Bảo Jonathan & Sokheng Sonita Khunitha
            Đỡ đầu:    JB Trương Sĩ Minh Thái James

28.        Em Giuse Trương Sĩ Minh Bảo JAXON (April 24, 2016 - Fairbolt, MN)
            Con AC Trương Sĩ Bảo Jonathan & Sokheng Sonita Khunitha
            Đỡ đầu:    Trương Tiến Paul

 

Tháng 10 ngày 01 năm 2016 (Fr. Michael Vũ Đức Long)

29.        Em Joseph Vũ Anh Thomas (August 09, 2016 - St. Paul)
            Con AC Vũ Duy & Lâm Như
            Đỡ đầu:    Nikki Nguyễn & Roy Nguyễn

 

Tháng 11 ngày 06 năm 2016 (Fr. Vincent Âu, CMC)

30.        Em Gianna Nguyễn Như Alanna (September 24, 2016 - Maple Grove, MN)
            Con AC Nguyễn Henry & Lê Annie
            Đỡ đầu:    Nguyễn Tracy

31.        Em Dominic Hoàng Thanh Oliver (August 08, 2016 - Coon Rapids, MN)
            Con AC Hoàng Thanh John & Lại Thị Thùy Dương
            Đỡ đầu:    Andre Đỗ Trường & Melissa Đỗ Trần Thảo

32.        Em Teresa Trần Gia Ân (September 05, 2016 - Burnsville, MN)
            Con AC Trần Trọng Phúc & Nguyễn Thị Tâm Thúy
            Đỡ đầu:    Đinh Công Minh Mẫn & Trần Xuân Dung

 

Tháng 11 ngày 27 năm 2016 (Fr. Augustine Trương, CMC)

33.        Em Đaminh Nguyễn Lư WINSTON (October 09th, 2016 - Maple Grove, MN)
            Con AC Nguyễn Damien & Lư Trúc
            Đỡ đầu:  Đỗ Đức Thiện & Đỗ Hương

 

Tháng 12 năm 2016 = None

 

Tổng cộng 2016:    33