CHÚC MỪNG

Giáo Xứ chân thành chúc mừng các gia đ́nh có con em Rửa Tội trong những tháng vừa qua:

Tháng 7  ngày 02 năm 2011

1. Em Teresa Nguyễn Thy Jasmine

2. Em Giuse Phan Sang Sean

3. Em Francis Lâm Thiên Calvin

4. Em John Hoàng Bảo Brayden

5. Em Teresa Maria Trần Như Lisa

6. Em Giuse Vơ Nguyên Landon

7. Em Gioan Nguyễn GiaHy Ayden (16/7/2011)

8. Em Ava Lindner Madilynn Ava (7/22//2011)

9. Em Dilynn Morrison Mackenzie (7/22/2011)

Tháng 8 ngày 13 năm 2011

1. Em Phêrô Đỗ Hữu Mike

2. Em Gioan Lê Tuấn Đức Liam

Tháng 10 ngày 01 năm 2011

1. Em Anna Maria Bùi Lê Isabella

2. Em Gioan Tông Đồ Lê Chung Mason

Tháng 11 ngày 05 năm 2011

1. Em Phêrô Ḥang Việt Nam

2. Em Đaminh Nguyễn Phút-Đạt Keaton

3. Em Theresa Huỳnh Phạm Selena

4. Em Giuse Đỗ Minh Andy

Tháng 12 ngày 09 năm 2011

1. Em Augustine Vũ Lâm Austin

2. Em Nicholas Vũ Quân Nicholas