Trong niềm vui mừng Sinh Nhật Chúa Hài Đồng và Năm Mới, Giáo Xứ chân thành chia vui cùng các Gia đ́nh có Con Em nhận lănh Bí Tích Thánh Tẩy trong tháng 01 năm 2006.
           
Nguyện xin Hồng Ân Chúa Giêsu luôn đổ tràn đến Các Em và Gia Đ́nh trong mọi ngày của Năm Mới.
           
1. Em Têrêsa Maria Trần Mai Thy
                        Con AC Trần Đức Hậu & Vũ Thị Thanh Hiền
            2. Em Maria Nguyễn Hoàng Alina
                        Con AC Nguyễn Kim Tuyên & Nguyễn Hoàng Ngọc
            3. Em Têrêsa Nguyễn Thu Hà Kaitlyn
                        Con AC Nguyễn Tấn Hải & Nguyễn Minh Phượng