Trong tháng 01 năm 2007, Giáo Xứ đă hân hoan chào đón 7 em vừa nhận lănh Bí Tích Thánh Tẩy.
        Nguyện xin Hồng Ân Chúa Hài Đồng và T́nh Yêu của Mẹ Maria, luôn tràn đổ trong cuộc sống Kitô Hữu của các em.

                        1. Em Giuse Nguyễn Hoàng Quân
                                    Con AC Nguyễn Hoàng Hiệp & Tuyết Vân

                   2. Em Anna Kathy Nguyễn
                                    Con AC Nguyễn Hoàng Hiệp & Tuyết Vân

                   3. Em Philiphê Đặng Philip
                                    Con AC Đặng Hồng Long & Nguyễn Thị Lan Huề

                   4. Em Gioan Baotixita Nguyễn Minh Tuấn Steven
                                    Con AC Nguyễn Xuân Quyền & Nguyễn Thu Yến Christina

                    5. Em Maria Phạm Hồng Ánh
                                    Con AC Phạm Hồng Châu & Trần Thị Hằng

                    6. Em Cêcilia Maria Phạm Ngọc Yến Vy Isabelle
                                    Con AC Phạm Quang Đông & Nguyễn Thị Bích Thủy

                    7. Em Giuse Nguyễn Hiếu Ryan
                                    Con AC Nguyễn Văn Quư & Nguyễn Lê Kathy