Trong thang 01 va 02 nam 2005, Giao X vui mng Chao on 3 Em a c nhan lanh B Tch Thanh Tay.
Cau xin Thien Chua, Me Maria va Thanh Ca Giuse luon mai la Anh Sang, Tnh Yeu va Niem Hy vong cua Cac Em. Nguyen xin n Lanh luon o tran xuong cac Em va Gia nh, moi ngay trong cuoc song.

                 1. Em Phr Nguyễn Hayden Huỳnh
                        Con AC Chu Hiệp & Nguyễn Diễm
            2. Em Đaminh Hong Huy Daniel
                        Con AC Hong Hương & Ng Thị Thu Thảo
            3. Em Phr Nguyễn Dillon
                        Con AC Nguyễn Phong & Trần Thảo

 

                             Congratulations to All !!!