Giáo Xứ chân thành chúc mừng các Em đă được nhận lănh Bí Tích Rửa Tội trong tháng 4, 2004.
      Cầu xin cho các Em và Gia Đ́nh luôn được Thánh Thiện, Hạnh Phúc và Vui Tươi trong Ơn Chúa Phục Sinh.

        1. Em Matthew Bùi Công Danh                                Anh Chị Gioan Lại Công Vinh &
            Con thứ hai của                                                                  Têrêsa Bùi Thị Đức Hạnh

        2. Em Phêrô Nguyễn Xuân Bách Peter                       Anh Chị Nguyễn Nhật Tân &
            Con thứ hai của                                                                   Nguyễn Thị Tuyết Ngọc

        3. Em Maria Nguyễn Kristin                                        Anh Chị Nguyễn Quốc Bảo &
            Con thứ nhất của                                                                  Nguyễn Hiền Ngọc Vỹ