Trong nim vui Mng Cha Phc Sinh, Gio X xin chn thnh Chc Mng cc Gia nh c Con Em ܮc Ra TI trong thng 4 nm 2005.
Nguyn Xin n Lnh Cu Ca Cha Gisu lun ǰ trn xung Cc Em v Ton Th Gia nh.

         1. Em Giuse Trsa Nguyễn Hải Đăng
                   Con AC Nguyễn Cng Minh & Nguyễn Thị Cẩm Hoa
         
2. Em Anna Trần Diệu Sonia
                   Con AC Trần Cng Bnh & Vũ Thị Thu Hạnh
         
3. Em Paul Nguyễn L Johnny
                   Con AC Nguyễn Bch & L Huyền
         
4. Em Trsa Phạm Sydney
                   Con AC Giuse Phạm Minh Thế & Maria L Thị Vương
         
5. Em Antn Hong Cả
                   Con AC Hong Minh Thnh & Nguyễn Bch Lin
         
6. Em Gioan Trần Lạc Chris
                   Con AC Trần Cng Bnh & Vũ Thị Thu Hạnh
         
7. Em Maria Trần Trm Emica
                   Con AC Trần Cng Bnh & Vũ Thị Thu Hạnh