Giáo Xứ Thánh Anna - Giuse Hiển xin chân thành chia vui cùng các Gia Đ́nh có các Con Em và Quí Anh Chị Tân Ṭng đă được lănh nhận Bí Tích Thánh Tẩy trong tháng 4 năm 2006.
        Nguyện xin Ơn Lành Cứu Độ Chúa Phục Sinh luôn Soi Sáng, Hướng Dẫn, Thánh Hóa, Trợ Giúp các Anh Chị cùng các Em mọi ngày trong đời sống Kitô hữu.

     1. Chị Maria Nguyễn Thị Liên
    2. Chị Maria Lê Thị Thúy Vân
    3. Chị Maria Thái Mai Đoan Trâm
    4. Chị Maria Lê Bích Hồng
    5. Chị Maria Lê Tuyết Anh
    6. Anh Antôn Nguyễn Phú Cường

    7. Em Anna Trần Jennifer
            Con AC Trần Văn Thuận & Trần Thị Vân

    8. Em Maria Phạm Hoàng Leyna
            Con AC Phạm Thanh Tiến & Hoàng Thanh Lan

    9. Em Martin Phan H. Nathan
            Con AC Phan Huy Cường & Phan Thị Mỹ Hai

   10. Em Elizabeth Trần Anna Theresa
            Con AC Trần Adam & Phạm Anna

    11. Em Michael Hoàng Hiếu Cody
            Con AC Hoàng Anthony & Nguyễn Kristy

    12. Em Joseph Nguyễn Hoàng Chung
            Con AC Nguyễn Hoàng Cường & Nguyễn Thị Thu Thủy

    13. Em Maria Nguyễn Hoàng Dung Lina
            Con AC Nguyễn Hoàng Nam & Lê Thị Trúc Linh

    14. Em Theresa Nguyễn Hoàng Châu Tina
            Con AC Nguyễn Hoàng Nam & Lê Thị Trúc Linh

   
15. Em Vincentê Nguyễn Đ́nh Lâm
            Con AC Nguyễn Đ́nh Long & Phạm Ngọc Vân Chi

Congratulations!!!