Giáo Xứ hân hoan chào đón và chúc mừng các gia đ́nh có con em đă được nhận lănh Bí Tích Thánh Tẩy trong tháng 5 và 6 năm 2007.
Nguyện xin cho tất cả Các Em luôn vững mạnh trong Tin Yêu, đầy tràn Ơn Thánh Hóa mỗi ngày trong cuộc sống Kitô hữu.

 

Ngày 05 tháng 5 năm 2007:

 

1. Em Giuse Nguyễn Tân Bryan
    Con AC Nguyễn Ngọc Bích & Nguyễn Thị Ngoan

 

2. Em Giuse Mai Kevin
    Con AC Mai Minh Ḥang & Nguyễn T. Ngọc Duyên
 

3. Em Têrêsa Vơ Minh Thư
    Con AC Vơ Văn An & Huỳnh Minh Phượng

 

4. Em Maria Xiu Kelly Natasha
    Con AC Xiu Jose & Xiu Thúy Hằng

 

5. Em Teresa Trần Sophia
    Con AC Trần Thanh Phong & Nguyễn Thị Xinh Tươi

 

6. Em Giuse Vũ Jesse
    Con AC James R. Brunette & Martha Vũ Vân

 

7. Em Maria Trần Tuyết Emily
    Con AC Trần Quốc Thắng & Lê Ngọc Hoa

 

8. Em Teresa Nguyễn Ánh Nhi Sophia
     Con AC Nguyễn Hoàng Thọ & Nguyễn Vũ Anh Thư

 

9. Giuse Nguyễn Đỗ Kevin
    Con AC Nguyễn Thái Ḥa & Đỗ Vân Phương

 

Ngày 02 tháng 6 năm 2007
 

1. Em Đaminh Lâm PhúVinh Vincent
    Con AC Lâm Văn Thuận & Đào Thanh Mai

 

2. Em Martin Phạm Huy Mason
    Con AC Phạm Quân & Lê Christy

 

3. Em Maria Nguyễn Ngọc Serena
    Con AC Nguyễn Ngọc Toàn & Nguyễn Kim Thủy

4. Em Maria Đỗ Như Thiên
    Con AC Đỗ Thanh Trinh & Nguyễn Thúy Hằng (17 June 2007)