Xin Chúa chúc phúc và hướng dẫn các Anh Chị Tân Ṭng
         và các em mới được rửa tội trong tháng 6 vừa qua:

   1. Anh Martinô Lê Văn Hùng

Rửa Tội ngày 15 tháng 6 năm 2003
   2. Chị Maria Catarina Mai Thị Ái Hữu Rửa Tội ngày 15 tháng 6 năm 2003
   3. Anh Chung Hữu Nghĩa Rửa Tội ngày 15 tháng 6 năm 2003
   4. Anh Lê Trí Michael Rửa Tội ngày 15 tháng 6 năm 2003
   5. Anh Lư Trọng Rửa Tội ngày 15 tháng 6 năm 2003
   6. Anh Lư Quốc Hùng Rửa Tội ngày 15 tháng 6 năm 2003
   7. Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung Rửa Tội ngày 15 tháng 6 năm 2003
   8. Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ Rửa Tội ngày 15 tháng 6 năm 2003
   9. Chị Nguyễn Quỳnh Như Rửa Tội ngày 15 tháng 6 năm 2003
   10. Chị Vơ Thị Thu Loan Rửa Tội ngày 15 tháng 6 năm 2003

   11. Em Phêrô Thanh Tâm Peter

Con AC Lư Thanh & Lilianna Thanh
   12. Em Theresa Ngô Thuư Vi Con AC Jean-Claude Ngô &  Hiệp Hải
   13. Em Gioan Trần Hoàng Minh Con AC Trần Hoàng &  Mai Thoa
   14. Em Gioan Baotixita Nguyễn Huy Kevin Con AC  Nguyễn Xuân Quyền & Thu Yến
   15. Em Phaolô Vũ Minh Đăng Johnathan Con AC Vũ Thành Phú & Nguyệt Ngân
   16. Em Andrew Đỗ Thiện Brian Con AC Đỗ Tuấn Hiệp & Lan Hương
   17. Em Têrêsa Đinh Anh Lynn Con AC Đinh Thanh Liêm &  Anh Hài
   18. Em Maria Chung Lisa Con AC Chung Hữu Nghĩa &  Hồng Liên
   19. Phaolô Phạm Andrew Con AC Phạm Bảo Anh & Phạm Thị Ayun