Toàn thể Giáo Xứ chân thành chia vui cùng các Anh Chị và Các Gia đ́nh có con em lănh nhận Bí Tích Thanh Tẩy trong tháng 6 năm 2004. Cầu xin Thánh Tâm Chúa luôn đổ tràn T́nh Yêu và Thánh Hoá Các Anh Chị cùng Các Em mọi ngày trong đời sống.

    1. Chị Maria Catherina Phan Kim Huệ
    2. Chị Maria Lâm Phương Trang
    3. Anh Giuse Ngô Phi Long
    4. Anh Gioan Nguyễn Văn Hùng
    5. Anh Gioan Trần Ngọc Linh
    6.  Anh Antôn Trần Tiến Thịnh
    7. Anh Phêrô Nguyễn Văn Thanh
    8. Chị Maria Lê Thị Thu Trang
    9. Chị Maria Trần Anh Thư
  10. Chị Martha Huỳnh Heidi Hoàng
  11. Anh Vincent Morgan D. Brian

  13. Em Phêrô Nguyễn Bảo Anh Patrick               Con AC Nguyễn Jodan &
                                                                                               Nguyễn Uyên
  14. Em Phêrô Trần Minh Phong Theodore            Con AC Trần Trịnh Thế &
                                                                                               Nguyễn Phượng Uyên
  15. Em Maria Têrêsa Trần Anna April                   Con AC Trần Anh Dũng &
                                                                                               Phạm Thị Hoàng Oanh
  16. Em Martin Nguyễn Quư Hạnh                          Con AC Nguyễn Đức Thắng &
                                                                                               Nguyễn Tuyết Lan
  17. Em Heronimo Trần Tùng Quang                       Con AC Trần Quốc Thắng &
                                                                                               Lê Thị Hoa
  18. Em Martinô Nguyễn Đức Huân Trevor             Con AC Nguyễn Đức Huy &
                                                                                              Nguyễn T. Phương Giao
  19. Em Phêrô Tống Hoàng Minh                            Con AC Tống Sơn Thắng &
                                                                                          Đinh T. Thu Hương