Giáo Xứ chân thành chia vui và chúc mừng các Gia Đ́nh có Con Em Rửa Tội trong tháng 7 năm 2006!
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và Các Thánh Quan Thầy, luôn hướng dẫn và d́u dắt các em trở thành những Kitô hữu ngoan hiền và Thánh Thiện.

 

1. Em Giuse Trịnh Duy Khang Preston                       Con AC Trịnh Thiện Anthony
                                                                                                                               & Nguyễn Thùy Linh
2. Em Teresa Lương Bảo Hiền                                          Con AC Lương Quốc Bảo
                                                                                                                               & Nguyễn Phùng Nhă Mai
3. Em Maria Teresa Trương Huỳnh Madison          Con AC Trương Thái Sĩ Minh
                                                                                                                               & Kimberly Manivanh
4. Em Peter Trương SiMinhKyle Jeden Tùng           Con Chị Trương Jannie
5. Em Maria Nguyễn Mỹ Jenna                                        Con AC Nguyễn Hoàng Huy
                                                                                                                               & Nguyễn Thị Hoa
6. Em Maria Trương Mỹ Linh Malynda                      Con AC Trương Đức Huy Peter
                                                                                                                               & Solavond Melissa
7. Em Ignatiô Nguyễn Lê Khang                                        Con AC Nguyễn Quốc Thịnh
                                                                                                                               & Lê Nguyễn Uyên Vy
8. Em Teresa Phan Vy Sidney                                           Con AC Phan Thái Tường Khanh
                                                                                                                               & Nguyễn Thị Bạch Hồng
9. Em Antôn Đoàn Văn Bradley                                      Con AC Đoàn Andy
                                                                                                                               & Trần Tú