Giáo Xứ chân thành chúc mừng các Gia đ́nh có Thân nhân và Con Em đă nhận lănh Bí Tích Thanh Tẩy trong tháng 8 năm 2004.
        Cầu xin Mẹ Maria luôn cầu bầu cùng Thiên Chúa, Hướng dẫn, Thánh Hóa và chúc lành cho Quí Anh Chị Em.

 

1. Em Giuse Ñặng Peter                       Con AC Tony Phát Ñặng &
                                                                           Julie Dung Phạm

2. Em Giuse Phạm Duy Ryan                Con AC Phạm Ngọc Hân &
                                                                          Phạm Mỹ Duyên

3. Em Maria Nguyễn Phương Mi          Con AC Phạm Hữu Hiệp &
                                                                         Nguyễn Thị Xuân Tâm

4. Em Phanxicô Hager Xavier James      Con AC Orrin John Hager &
                                                                           Hà T. Hager

5. Em Josephine Ñặng Thục Audrey      Con AC Ñặng T. Tấn &
                                                                          Nguyễn
Ñan Tâm
        6. Anh Phêrô Lư Trọng                        
Con ÔB Lư Văn Lai &
                                                                             Hồ ThịNăm
                  Congratulations !!!!