Giáo Xứ thành thật chia vui cùng các Gia đ́nh có con em lănh nhận Bí Tích Thanh Tẩy trong tháng 9 vừa qua.
                   Cầu xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn ǵn giữ, hướng dẫn, thương yêu và ban cho các Em và Gia đ́nh nhiều Ơn lành.
            1. Em Anna Nguyễn Tú Nhi Vanasa
                                    Con AC Nguyễn Tú & Nguyễn Hoa
            2. Em Claire Nguyễn Diệu Thư Lisa
                                    Con AC Nguyễn Dũng & Cao T. Minh Duyên
            3. Em Daminh Nguyễn Lư Edin
                                    Con AC Nguyễn đức Damien & Lư Ngọc Trúc
            4. Em Phanxicô Xaviê Nguyễn Khôi Andy
                                    Con AC Nguyễn Dennis & Trần Lành Tina
            5. Em Gioakim Lâm Duy Ivan
                                    Con Chị Lê Thanh Trúc
            6. Em Giuse Nguyễn Anh Nam
                                    Con AC Nguyễn Quốc Anh & Lê Hồng Ngọc
            7. Em Anna Hoàng Thụy Tyra
                                    Con AC Hoàng Minh Khiêm & Nguyễn Kim Ngân
            8. Em Maria Hoàng Thụy Tammy
                                    Con AC Hoàng Minh Khiêm & Nguyễn Kim Ngân
            9. Em Joseph Trần Thiên Văn
                                    Con AC Trần Hoàng & Nguyễn Thoa
            10. Em Maria Nguyễn Trâm Kylie
                                    Con AC Nguyễn C. Sang & Nguyễn T. Trang