Gíao Xứ chân thành Chúc Mừng và Chia vui với các Gia đ́nh có Con Em nhận lănh Bí Tích Thánh Tẩy trong tháng 9 năm 2006.
            Nguyện xin T́nh Yêu và Ơn Lành của Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn ở bên cạnh và Thánh Hóa Các Em mỗi ngày trong đời sống Kitô hữu.

            1. Em Tomaso Nguyễn Sa Ayden                       Con AC Nguyễn Brian & Nguyễn Phượng

            2. Em Maria Trần MỹTâm Kayla                      Con AC Trần Dan Dũng & Trần Kim Phúc

            3. Em Gioan Đinh Hoàng Antôn                         Con AC Đinh Văn Tuynh & Cao Mỹ Hạnh

            4. Em Joseph Bùi Khang Kaden                           Con AC Bùi Quốc Duệ & Lâm Mỹ Dung

            5. Em Giuse Trương Trọng Cody                        Con AC Trương Trọng Nghĩa & Đoàn Anh Kim

            6. Em Gioan B. Nguyễn Huỳnh Gordon         Con AC Nguyễn Trường Thái & Huỳnh T. Yến Nhi

            7. Em Phêrô Phùng Đức Huy                               Con AC Phùng Đức Minh & Lê Thị Thảo