Gio Xứ chia vui v chc mừng cng cc Gia đnh c Con Em được nhận lnh B Tch Thnh Tẩy trong thng 10 năm 2006!
            Nguyện xin cho Cc Em lun được Cha hướng dẫn, lun ngoan ngon v đến gần Mẹ Maria, cng cảm nhận được Tnh Yu, Mẫu Gương v nối gt theo Mẹ mỗi ngy trong cuộc sống.

            1. Em Giuse Phạm Johnathan
                        Con AC Phạm Ngọc Tiến & Mai Lan
            2. Em Phr Nguyễn Duy
Brandon
                        Con AC Nguyễn Duy Lim & Phương Anh
            3. Em Maria Bi LanAnh Catherine
                        Con AC Bi T. John & H. Jasmine
            4. Em Maria L Minh Vivian
                        Con AC L Văn Sinh & Nguyễn Thị Thu
            5. Em Giuse Vũ Duy Jimmy
                        Con AC Vũ Ln & Quan Tm
            6. Em Giuse Phạm Thế Hiển Adam
                        Con AC Phạm Anh Vũ & Nguyễn Thị Xun Trang
            7. Em Nathaniel John Barclay & Em Xavier Drew Barclay
                        Con AC Jeremy & Heather Barclay