Rửa tội ngày 06 tháng 10 năm 2007

 

1. Em Benedetta Huỳnh Sarah
   
Con AC Huỳnh Henry & Laurie Lê

2. Em Maria Lê Trúc Mi Emma
  
 Con AC Lê Nguyên Hoan & Lê Thùy Đoan

3. Em Giuse Hiển Nguyễn Jeremy
   
Con AC Nguyễn Danh Dương & Nguyễn Bích Châu

4. Em Phêrô Hoàng Lee Jason
 
  Con AC Antôn Hoàng Ngọc Lập & Phan Thị Kim Yến

5. Em Gerald Majella Đỗ Joseph Matthew
  
 Con AC Nguyễn Quốc & Phạm Nguyệt

6. Em Maria Hoàng Ỷ Linh
  
 Con AC Hoàng Văn Vỹ & Nguyễn Thị Ngọc Ngâu

7. Em Maria Cù Thảo Linh
   
Con AC Cù Khẵc Quân & Trần Thị Lệ Chi

 

Congratulations and God Bless!!!!