Ton Th Gio X chn thnh chia vui vi Cc Gia nh c Con Em ܮc nhn lnh B Tch Thnh Ty trong thng 11 nm 2004.

 Nguyn xin Thin Cha Ba Ngi v M Maria lun Gn Gi, Yu Thng, Hܧng Dn v Thnh Ha Cc Em mi mi trong Tnh Yu Cha Gisu Thnh Th.
 

1.    Em Rosa Thi Hồng n Lily

Con AC Bruce Thi Hn & Maria Nguyễn Thị Thu Thủy

2.    Em Gioakim C Khắc Phi
                  Con AC C Khắc Qun & Trần Thị Lệ Chi

3.    Em Catalina Nguyễn Hoi Thu
                   Con AC Nguyễn Vũ Dũng & L Thy Trinh

4.    Em Ana Phan Anh Michelle
                   Con AC Phan Quang Sơn & Nguyễn Thị Ngọc

5.    Em Thomas Vũ Khanh Thiện
                    Con AC Vũ Hiệp & Phan Hạnh

6.    Em Phr Nguyễn Huỳnh Paul
                     Con AC Huỳnh Hồ Hạnh Hun & Nguyễn Tracy

7.    Em Gioakim L Michael
                     Con AC L Thomas & Trần Thị Ngọc Hiệp