Giáo Xứ chân thành chúc mừng các Gia đ́nh đă có Con Em nhận lănh Bí Tích Thánh Tẩy trong tháng 11 năm 2005.
            Nguyện xin Các Thánh luôn cầu bầu, trợ giúp và Thánh Hóa Các Em cùng Gia Đ́nh.

 

    1.     Em Maria Madalena Trần Vũ Vi Vi
           
Con AC Trần Đ́nh Ngự & Vũ Thị Nga
    2.    Em Gioan Baotixita Trần Tiễn Kha
           
Con AC Trần Tiễn Ninh Khương & Phan Trương Giang Phương
    3.    Em Antôn Phạm Duy Tyler
           
Con AC Phạm Hoàng Thanh & Công H.H.T.N Mỹ Hằng
    4.    Em Lucia Dương Holly
           
Con AC Dương Quốc & Nguyễn Phương
    5.    Em Catherine Trần Nhật Thy
           
Con AC Trần Quốc Thắng & Lê Ngọc Hoa

 

                                                    CONGRATULATIONS !!!!!