Xin Chúa Thánh Hóa và ban cho các em đă được Rửa Tội ngày 01 và 07 tháng 12 năm 2002 luôn
lớn lên trong Ân Nghĩa trước mặt Thiên Chúa và mọi người:

01 Maria Nguyễn Makayla Tuyết Hằng Con AC. Nguyễn Đức Thái & Phạm Thi Châu Hân
02 Tôma Dương Neil Con AC. Dương Đ́nh Hạnh & Phạm Thu Hằng
03 Martinô Trương Trần Andy Con AC. Trương Tấn Liêm & Trần Thị Tâm
04 Stephanô Nguyễn Các Tường Con AC. Nguyễn AJ & Nguyễn Hoa
05 Giuse Cao Trung Anh Nathan Con AC. Cao Trần Anh Tuấn & Cao Thị Mỹ Ngọc
06 Maria Chu Rebecca Con AC. Chu Hiếu Nghĩa & Trần Thị Mỹ Trong
07 Maria Từ Karen Con AC. Từ Văn Chi & Nguyễn Thanh
08 Giuse Từ Dennis Con AC. Từ Văn Chí & Nguyễn Thanh
09 Giuse Trương Adam Tyler Con AC. Trương Anh Tuấn & Trương Dawn Camella
10 Maria Trịnh Ngọc Thiên Ngân (Isabella) Con AC. Trịnh Trung Hiếu Thiện & Nguyễn Thùy Linh
11 Maria Phan Danielle Khả Từ Con AC. Phan Bưu & Nguyễn Thị Cẩm Tú

Congratulations to all Families !