Giáo Xứ chân thành chúc mừng và chia vui với các AC có con em vừa nhận lănh Bí Tích Thánh Tẩy trong tháng 12 năm 2006!
                Nguyện xin Hồng Ân Chúa Hài Đồng và T́nh Yêu của Gia Đ́nh Thánh Gia, luôn đổ tràn trong cuộc sống của các Anh Chị và Các Cháu.

    1. Em Lucy Nguyễn Thùy Vi                       
                Con AC Nguyễn Xuân Khương & Thùy Trang
    2. Em Anna Nguyễn Thùy Anh                  
                Con AC Nguyễn Xuân Khương & Thùy Trang
    3. Em Monica Nguyễn Thùy Trinh           
                Con AC Nguyễn Xuân Khương & Thùy Trang
    4. Em Phanxicô X. Nguyễn Quốc Cường Calvin  
                Con AC Nguyễn Trường Giang & Phạm Uyên Catherine
    5. Em Anna Hồ Thiện Mỹ Chelsea
                Con AC Hồ Dzuy & Nguyễn Trang
    6. Em Gioan DonBosco Nguyễn Đức Việt
                Con AC Nguyễn Đức Tân & Lâm Bích Hạnh
    7. Em Laurent Christopher Nolan
                Con AC Laurent C. Guy & Johnson J. Brenda
    8.  Em Laurent Gregory Guy
                Con AC Laurent C. Guy & Johnson J. Brenda
    9.  Em Laurent Alexander Gavin
                Con AC Laurent Christian & Leanne Young
    10.  Em Laurent Michael Hayden
                Con AC Laurent Christian & Leanne Young

                                  
    
Congratulations!