Trong niềm vui chào đón, Giáo xứ xin chân thành Chúc Mừng các Gia đ́nh đă có Con Em nhận lănh Bí Tích Thánh Tẩy trong tháng 6 năm 2006.
        Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn là Ánh Sáng soi đường và Thánh hóa các em mỗi ngày để các em trở nên những Kitô hữu thật tốt lành trong T́nh Yêu của Chúa và
Mẹ.
  

1. Em Joseph Trịnh Anh Duy Justin

        Con AC Trịnh Trung Thành + Kim Oanh

 

2. Em Francis Phạm Vy Anh

       Con AC Phạm Duy Cương + Anh Đào

 

3. Em Joseph Đỗ Sam Simon

      Con AC Đỗ Tí Nội + Pazisa Đỗ

 

4. Em Christian Đậu Khương Chris &

5. Em Peter Đậu Khoa Louis

      Con AC Ngô Tony + Đậu Tina

 

6. Em Phaolo Phan Matthew

       Con AC Phan Ngọc Minh + Phan Thúy