Chc mừng v xin Cha lun ph tr, hướng dẫn cc em lớn ln trong sự Khn Ngoan v Ơn Thnh.

O1. Maria Nguyễn Lan Anh Mindy Con Anh Chị Nguyễn Văn Tuệ v Hong Thị Kimmy
O2. Anna Nguyễn Hong Kim  Con Anh Chị Nguyễn Như Dũng v Bi Phương H
O3. Giuse Nguyễn Hong Bao-Phong Con Anh Chị Nguyễn Quang Diệm v Hong Thanh o
O4. Antn Phạm Hưng Darren Con Anh Chị Phạm Hong Thanh v Cng HHTN Mỹ Hằng
O5. Maria Nguyễn Thy Selena Con Anh Chị Nguyễn T. James v Nguyễn L. Julia
O6. Maria Nguyễn Vương Nini Con Anh Chị Nguyễn Minh Hải v Vương T.K. Phương
O7. Maria Nguyễn My Lily Con Anh Chị Nguyễn Anh v V Thị Ngọc Diệp
O7. Maria ỗ Vy Tristian Con Anh Chị ỗ Việt Long v ỗ Hng
O8. Maria Nguyễn Khu Cc Catherine Con Anh Chị Nguyễn Chnh Nghĩa v Nguyễn Thị Thư Viện
O9. Trsa ặng Quỳnh Anh Logan Con Anh Chị ặng Huỳnh Jason v Nguyễn Quỳnh Anna
1O. Antn Nguyễn Minh ạo Con Anh Chị Nguyễn Văn Hướng v Phạm T. Ngọc Tuyền
11. Maria Dương Cindy Con Anh Chị Dương Ph Quốc v Nguyễn Chu Phương
12. Trsa Ng~.Bảo Trm Anne Claire Con Anh Chị Nguyễn Duy Bảo Long v Ng~thị T Uyn
13. Andrew Nguyễn nh Sơn Con Anh Chị Nguyễn nh Long v Phạm Ngọc Vn Chi
14. Trsa Trần Brianna Mai Vn Con Anh Chị Trần Minh Tuấn v Phạm Kim Tuyền