HÔN PHỐI TRONG NĂM 2013

1.     Anh NGUYỄN Robert STEVEN (Con ÔB Nguyễn Thanh & Vũ Yến Nhi)
        *Chị WOLF LARRISA (Con ÔB Dale Wolf & Sharon Hartman)

        Thành hôn ngày 27 tháng 4 năm 2013 tại Giáo Xứ SASJH
        LM Chứng hôn: Fr. Hilary Trần Hà Nhuận, CMC
        *Annotation: (Mixed Religions - permission granted)

2.    Anh CHU Quang THÀNH (Con ÔB Chu Văn Thao & Phạm Thị Sáng)
        Chị ĐẶNG LOAN (Con ÔB Đặng Văn Đức & Hà Mai)

        Thành hôn ngày 18 tháng 5 năm 2013 tại Giáo Xứ SASJH
        LM chứng hôn: Fr. Hilary Trần Hà Nhuận, CMC

3.     Anh NGUYỄN Quốc Gia Khánh MARTINO (Con ÔB Nguyễn Gia Quốc & Nguyễn Minh Tâm)
        *Chị NGUYỄN Huỳnh ANH THU (Con ÔB Nguyễn Việt Nghiêm & Huỳnh Thị Thuy Thanh)

        Thành hôn ngày 29 tháng 6 năm 2013 tại Giáo Xứ SASJH
        LM chứng hôn: Fr. Ignatius Nguyễn Kính, CMC
        *Annotation: (Disparity of Worship - permission granted to Groom)

4.    Anh NGUYỄN Thành ĐẠT (Con ÔB Nguyễn Thành Tâm & Mai Thùy Lan)
       *Chị  NGUYỄN Yến KIM (Con ÔB Nguyễn Văn Sơn & Lưu Yến Hoa)

      Thành hôn ngày 14 tháng 9 năm 2013 tại Giáo Xứ SASJH
       LM chứng hôn: Fr. Hilary Trần Hà Nhuận, CMC
       Annotation: (Disparity of Worship - permission granted to Groom)

5.    Anh NGUYỄN Công Huy HUGH (Con ÔB Nguyễn Công Văn & Bùi Thị Hiền)
       Chị NGUYỄN Ann LISA (Con ÔB Nguyễn Thanh & Vũ Yến Nhi)

       Thành hôn ngày 12 tháng 10 năm 2013 tại Giáo Xứ SASJH
       LM chứng hôn: Fr. Hilary Trần Hà Nhuận, CMC.

6.    Anh NGUYỄN Ngọc HIỆP (Con ÔB Nguyễn Hiền & Nguyễn Thuy)
       Chị NGUYỄN Kim ZUZEN (Con ÔB Nguyễn Lai & Nguyễn Hương)

       Thành hôn ngày 19 tháng 10 năm 2013 tại Giáo Xứ SASJH
       LM chứng hôn: Fr. Ignatius Nguyễn Kính, CMC
       Annotation: Groom was converted on October 19, 2013 by Fr. Ignatius Nguyen Kinh, CMC.
       Baptism sponsor: Đỗ Ngọc Bảo / Confirmation sponsor: Nguyễn Bá Tòng