HN PHỐI NĂM 2015

 

Ngy 25 thng 4 năm 2015 lc 11:00AM (Chứng Hn: Rev. Fr. Peter Đinh Q. Tuyến, CMC)
Anh Xiro Naovalath (1427 Newton Ave. N - Minneapolis) con B Soukhapanyo Naovalath & Kongkham Naovalath
Kết hn cng:
Chị Nguyễn L May (5745 Glenwood Ave. #3 - Golden Valley) con B Nguyễn Đức & L Thị Thu
Người lm chứng: Souchinno Naovalath & Lưu Huệ

 

Ngy 20 thng 6 năm 2015 lc 11:00AM (Validation of civil marriage by Rev. Ignatius Nguyễn Hải Dương, CMC)
Anh Trần Đức Thịnh (8754 Leeward Circle - Eden Prairie) con B Trần Đức Thụy & Đặng Thị Hồng Hy

Kết hn cng:
Chị Hồ Thị Thảo Ngn (14532 Hollow Park Ct. - Burnsville) con B Hồ Sĩ Tuất & Nguyễn Thị Thu
Người lm chứng: Hong Ngọc Tường Vy & L Danh Minh Tr

 

Ngy 27 thng 6 năm 2015 lc 11:00AM  (Chứng hn: Rev. Ignatius Nguyễn Hải Dương, CMC)
Anh Vũ Huy Cường (10374 Eagle St. NW - Coon Rapids) con B Vũ Vinh & Nguyễn Duyn
Kết hn cng:
Chị H Đo Diane (1600 Washburn Ave. N - Minneapolis) con B H Văn Sang & Phạm Thị Ngọc Lin
Người lm chứng: Nguyễn Hướng & Nguyễn H Tin

 

Ngy 27 thng 6 năm 2015 lc 2:00PM (Chứng hn: Rev. Joseph Vương Thiện Quốc)
Anh Daopheth Vongphrachanh (4221 Kentucky Ave. N - Crystal) con B Devane Vonphrachanh & Sayamphone Savatdy
Kết hn cng:
Chị Phan Thị T Anh (1315 Sycramore Ln. N.- Plymouth) con B Phan Minh & Phan Thị Sen
Người lm chứng: Giuse Cao Bch Michael & Phan Elizabeth

 

Ngy 01 thng 8 năm 2015 lc 2:00PM (Chứng hn: Rev. Andrew Đỗ Linh Sng, CMC)
Anh Nguyễn Thọ (tn tng) (8812 Bryant Ave. S - Bloomington) con B Nguyễn Tn & Phan Vn
Kết hn cng:
Chị Nguyễn Trm (8420 Stevens Ave. S - Bloomington) con B Nguyễn Thanh Hong & Tạ Thị Thanh Thy
Người lm chứng: Đỗ Thanh Trinh & Nguyễn Thy Hằng

Annotation: Anh Nguyễn Thọ was converted on April 5, 2015 at SASJH - Sponsor: Giuse Đỗ Thanh Trinh

 

Ngy 15 thng 8 năm 2015 lc 11:00AM (Chứng hn: Rev. Augustine Trương Kỳ, CMC)
Anh Hồ Nguyn Du (461 Hugo St. NE - Fridley) con B Hồ Danh & Nguyễn Mat
Kết hn cng:
Chị C Vy-Vn Cecilia (461 Hugo St. NE - Fridley) con B C Trung Nhn & Trường Truyền
Người lm chứng: Hồ Dương & C Trn