T

hông báo tin mừng cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa khắp nơi: Các Anh Chị sau đây cử  hành Hôn Phối theo Nghi Thức Công Giáo. Ai thấy có điều chi ngăn trở theo Giáo Luật, xin vui lòng cho Cha Xứ  biết  qua Email:  jimkhoi @juno.com  hay Phone 612-522-5006.   Chân thành cám ơn.  

Rao Hôn Phối
26 August 06

 

Anh Gioan Nguyễn Văn Hùng

Cha Mẹ:  Nguyễn Hòa và Đặng Sịa

Chị Maria Hồ Nữ Trinh

Cha Mẹ: Hồ Quới và Trần Thị Tiếu

Rao Hôn Phối
11 July 06

 

Anh Paul Vũ Henry

Cha Mẹ:  Vũ Văn Tuy và Jeannette  Vũ Thị Trang

Chị Maria Chống Công Kín

Cha Mẹ: Chống Vầy Nhầmị và Phó Slis

Rao Hôn Phối
1 July 06

 

Anh Đominicô Laâm Văn Thuận

Cha Mẹ:  Lâm Văn Rong và Trần Thị Vóp

Chị Teresa Đào Thanh Mai

Cha Mẹ: Đào Gia Khánh và Nguyễn Thị Xuân

Rao Hôn Phối
27 May 06

 

Anh Gioan Lý Anh Tuấn

Cha Mẹ:  Lý Tùng Vân và Võ Thị Kim Khánh

Chị Maria Anna Nguyễn Phúc Melissa

Cha Mẹ: Nguyễn Ngọc Trị và Nguyễn Thị Thanh Thế

Rao Hôn Phối
20 May 06

 

Anh Antôn Nguyễn Phú Cường

Cha Mẹ: 

Chị Maria Thái Mai Đoan Trâm

Cha Mẹ: Thái Văn Bá và Mai Thúy Liễu

Rao Hôn Phối
 

Anh Bùi Anh Tuấn

Cha Mẹ:  Bùi Trầm và Hồng Thị Kim Phụng

Chị Maria Nguyễn Ngọc Thúy

Cha Mẹ: Nguyễn Mãnh và Nhơn Hồ

Rao Hôn Phối
 

Anh Gioan Trần Quang Trung

Cha Mẹ:  Trần Công Son và Phan Thị Minh

Chị Maria Nguyễn Thị Liên

Cha Mẹ: Nguyễn Văn Nhuận và Nguyễn Thị Tâm

Rao Hôn Phối
06 June 05

  Anh Ignatiô Nguyễn Quốc Thịnh (Fridley)
Cha Mẹ: Nguyễn văn Hợi và Nguyễn Thị Ruôm (Fridley)
Chị Anna Lê Nguyễn Uyển Vy (Việt Nam)
Cha Mẹ: Lê Nhiệm và Nguyễn Thị Nghiệm (Việt Nam)

Rao Hôn Phối
30 July 05

  Anh Phanxicô Nguyễn Hoàng Thọ (Burnsville)
Cha Mẹ: Nguyễn Văn Huệ và Phùng Thị Liên (Burnsville)
Chị Maria Têrêsa Nguyễn Vũ Anh Thư (Rosemount)
Cha Mẹ: Nguyễn Xuân Cương và Vũ Thị Anh Nghĩa (Rosemount)

Rao Hôn Phối
10 Sept.05

  Anh Phan Phước Minh (Burnville)
Cha Mẹ: Ron Olson và Rose Olson (Duluth)
Chị Maria Nguyễn Thúy Nga (Kristina) (Coon Rapids)
Cha Mẹ: Nguyễn Văn Hào và Đỗ Thị Tơ (Coon Rapids))

Rao Hôn Phối
09 July 05

  Anh Gioan Hoàng Xuân Vinh (Mankato)
Cha Mẹ: Hoàng Kim Quang và Hoàng Thị Thuyết (Mankato)
Chị Maria Vũ Thị Minh Hiền (Brooklyn Park)
Cha Mẹ: Vũ Ngọc Khiêm và Phạm Thị Hồng (Brooklyn Park)

Rao Hôn Phối
 

  Anh Phaolô Nguyễn Thái Bình (Mpls)
Cha Mẹ: Nguyễn Văn Nhón và Lê Thị Thùy (Clearwater, FL)
Chị Maria Hoàng Kim Chi (Mpls)
Cha Mẹ: Hoàng Văn Sơn và Vũ Thị Ghi (Mpls)

Rao Hôn Phối
16 July 05

  Anh Hồng Kim Minh (Little Canada)
Cha Mẹ: Hồng Mến và Hồng Mỹ Dung (Little Canada)
Chị Maria Phạm Đăng Lan (Maplewood)
Cha Mẹ: Phạm Oanh và Trần Oanh (Maplewood)

Rao Hôn Phối
02 July 05

  Anh Giuse Trần Tuấn Hùng (Brooklyn Park)
Cha Mẹ: Trần Nhâm Tông và Phạm Thị Hiện (Brooklyn Park)
Chị Maria Nguyễn Huệ Sheila (Cary, NC)
Cha Mẹ: Nguyễn Văn Khải và Bùi Thị Tin (Nary, NC)

Rao Hôn Phối
14 May 05

  Anh Louis Nguyễn Tường Thái (St. Louis Park)
Cha Mẹ: Nguyễn Văn Nư và Nguyễn Thị Tuyết (St. Louis Park)
Chị Huỳnh Thị YếnNhi (Brooklyh Park)
Cha Mẹ: Huỳnh Văn Đệ và Huỳnh Thị Yến (Brooklyn Park)

Rao Hôn Phối
04 June 05

  Anh Giuse Lâm Chí Sĩ (Brooklyn Park)
Cha Mẹ: Lâm Chí Miểng và Võ Thị Thân (Brooklyn Park)
Chị Anna Nguyễn Hồng Ân-Vivian (Brookly Park)
Cha Mẹ: Nguyễn Ngọc Trị và Nguyễn Thị Thanh Thế (Brooklyn Park)

Rao Hôn Phối
30 July 05

  Anh Trương Ngọc Phước (Brooklyn Park)
Cha Mẹ: Trương Ngọc Anh và Kiều Thị Phụng
Chị Anna Phan Thị Minh Châu (Brooklyn Park)
Cha Mẹ: Phan Quang Phúc và Nguyễn Thị Hồng Hoa (St. Cloud)

Rao Hôn Phối
10 Sept 05

  Anh Phanxicô X. Vũ Kinh Quốc (Coon Rapids)
Cha Mẹ: Vũ Văn Thúy và Phạm Thị Hồng (St. Cloud)
Chị Têrêsa Nguyễn Thị Hải Âu (Hutchinsin)
Cha Mẹ: Nguyễn Vĩnh Phương và Nguyễn Thị Hóa (Hutchinsin)

Rao Hôn Phối
16 July 05

  Anh Giuse Nguyễn Đình Thùy (Bloomington)
Cha Mẹ: Đinh Văn Thúy và Nguyễn Thị Máy (Việt Nam)
Chị Nguyễn Thị Thanh Châu (Bloomington)
Cha Mẹ: Nguyễn Chí Nam và Hoàng Thị Hạnh (đã qua đời)

Rao Hôn Phối
16 April 05

  Anh Gioakim Cù Quan Ấn (New Brighten)
Cha Mẹ: Cù Quan Ấn và Võ Thị Mai (New Brighten)
Chị Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Dung (New Brighten)
Cha Mẹ: Bùi Văn Sê và Nguyễn Thị Phối

Rao Hôn Phối
24 Sept.05

  Anh Phêrô Trần Quốc Khánh (Brooklyn Park)
Cha Mẹ: Trần Văn Mai và Vũ Thị Hiên (New Orleans)
Chị Catarina Vũ Thị Thiên Kim (Redwood, CA)
Cha Mẹ: Vũ Minh Sơn và Nguyễn Thị Bích Liên (Việt Nam)

Rao Hôn Phối
24 Sept.05

  Anh Phêrô Đặng Hoàng Lâm (Apple Valley)
Cha Mẹ: Đặng Hữu Duyên (Apple Valley)
Chị Elizabeth Phạm Trần Diệu Trâm (Savage)
Cha Mẹ: Phạm Ngọc Phương và Trần Thị Phương (Savage)

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày17 Sep, 2005 - tại SJH

  Anh Michae Cao Cơ Phi (Brooklyn Park)
Cha Mẹ: Cao Sau và Phạm Thị Thông (Brooklyn Park)
Chị Teresa Nguyễn Thị Tốt (Plymouth)
Cha Mẹ: Nguyễn Bá Trí và Nguyễn Thị Mỹ Kim (Brooklyn Park)

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày15 Aug, 2004 - tại SJH.

  Anh Martinô Nguyễn Anh Quân (Minneapolis)
Cha Mẹ: Nguyễn Quang Huy và Vũ Thị Bích Sơn (Minneapolis, MN)
Chị Maria Maria Lê Ngọc Phượng (Minneapolis, MN)
Cha Mẹ: Trần Văn Cho và Lê Thị Đẹp (Việt Nam)

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày16 Oct. 2004 - tại SJH.

  Anh Martinô Nguyễn Hoài Phương (Brooklyn Park)
Cha Mẹ: Nguyễn Đình Bính và Nguyễn Thị Kim Lơ (Minneapolis)
Chị Cecilia Nguyễn Hồng Phúc (Plymouth)
Cha Mẹ: Nguyễn Bá Trí và Nguyễn Thị Mỹ Kim (Plymouth)

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày30 Sept.2004 - tại SJH.

  Anh Phan Hữu Lâm (Bloomington)
Cha Mẹ: Phan Văn Sanh và Phan Thị Nhị (Việt Nam)
Chị Maria Lê Thị Thu Trang (Bloomington)
Mẹ: Lê Thị Châu (Việt Nam)

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày 21 Aug.2004 tại St. Columba

  Anh Vincent Nguyễn Đức Huy (Bloomington)
Cha Mẹ: Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Thị Lan (Bloomington)
Chị Nancy Lâm Thị Mai-Loan (Savage)
Cha Mẹ: Ông Bà Lâm (Savage)

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày 20 Nov.2003 - tại SJH.

  Anh Joseph Trương Đức (Minneapolis, MN)
Cha Mẹ: Trương Văn Lý và Huỳnh Thị Sơn (Minneapolis, MN)
Chị Maria Trương Tiền (Minneapolis, MN)
Cha Mẹ: Nguyễn Văn Thiên và Quách Thị Rơi (Việt Nam)

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày 8 May 04 - tại SJH.

  Anh Antôn Nguyễn Anh Tuấn  (Coon Rapids, MN)
Cha Mẹ: Nguyễn Văn Quý và Phạm Thị Thuyên (Coon Rapids, MN)
Chị Anna Lê Hải Thảo  (Coon Rapids, MN)
Cha Mẹ: Lê Văn Thông và Lê Thị Quê  (Baton Rouge, LA)
 

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày 26 tháng 6 năm 2004

  Anh Joseph Đặng Huỳnh  (Blaine, MN)
Cha Mẹ: Đặng Văn Hành và Nguyễn Hội (Blaine, MN)
Chị Maria Nguyễn Xuân Quỳnh  (Minneapolis, MN)
Cha Mẹ: Nguyễn Bảy và Huỳnh Tiềm (Pennsylvania)
     

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày 8 May 04 - tại Ascension.

  Anh Vincent Nguyễn Trung Nghĩa (Apple Valley)
Cha Mẹ: Nguyễn Trung Ngọ và Trần Thị Phương Lan (VN)
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (Burnsville)
Cha Mẹ: Nguyễn Tùng Lộc và Trần Thị Cam Thảo (Burnsville)
     

Rao Hôn Phối
 

  Anh Giuse Phạm Văn Sao (Minneapolis)
Cha Mẹ: Phạm Thái Bạch và Dương Thị Hoa (Minneapolis)
Chị Nguyễn Thị Huệ (Minnepolis)
Cha Mẹ: Nguyễn Phước và Nguyễn Thị Châu (deceased)
     

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày 12 June, 04 - tại SJH.

  Anh Gioan Luca Lâm Quang Danh (Wayzata)
Cha Mẹ: Lâm Quang Nhơn và Lê Thị Hoà (Brooklyn Park)
Chị Phan Thị Huệ (Wayzata)
Cha Mẹ: Phan Phùng và Nguyễn Thị Hoàng (Vietnam)
     

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày 31 July, 04 - tại SJH.

  Anh Giuse Đỗ Thanh Trinh (Minneapolis)
Cha Mẹ: Đỗ Văn Tài và Nguyễn Thị Lượt (ViệtNam)
Chị Maria Nguyễn Thuý Hằng (Bloomington)
Cha Mẹ: Nguyễn Văn Tâm và Ngô Thị Tươi (Bloomington)
     

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày 10 July, 04 - tại SJH

  Anh Phaolo Bùi Thiện Quang Huy (Brooklyn Park)
Cha Mẹ: Bùi Thiện Hiếu (Washington)
Chị Maria Têrêsa Hà Thị Hồng Nhung (Brooklyn Park)
Cha Mẹ: Hà Văn Sang và Phạm Thị Ngọc Liên (Brooklyn Park)
     

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày 31 July, 04 - tại Burnsville

  Anh Phaolo Phùng Đức Tuấn (Eagan)
Cha Mẹ: Phùng Hạnh và Nguyễn Thị Liên (Eagan)
Chị Têrêsa Đinh Thuỳ Trang (Savage)
Cha Mẹ: Đinh Văn Phong và Lê Thị Quỳnh Diêu (Eden Pairie)
     

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày 21 Aug.2004 tại SJH

  Anh Phêrô Lý Trọng (Blaine)
Cha Mẹ: Lý Lai và Lý Hồ Nam (Minnesota)
Chị Maria Vũ Hoàng Minh Thư (River Falls, WI)
Cha Mẹ: Vũ Joseph và Ngô Ngân (River Fall)
     

Rao Hôn Phối

  Anh Micae Trần Quốc Hùng (Woodbury)
Cha Mẹ: Trần Quốc Mỹ và Trương Thị Phụng (Viêtnam)
Chị Nguyễn Thị Nhật Hà (Woodbury)
Cha Mẹ: Nguyễn Kế Toán và Huỳnh thị Tuý Diệp (Iowa)
     

Chúc Mừng Anh Chị
Đã Thành Hôn
ngày 03 Sept.04 tại SJH

  Anh Andrê Nguyễn Xuân Trường (Apple Valley)
Cha Mẹ: Nguyễn Quang Quốc và Đặng Thị Bích Vân (Appel Valley)
Chị Trần Ô Kim Lan (Burnsville)
Cha Mẹ: Ô Vạn Thu và Trương Túc Hoa (Burnsville)
     

Rao Hôn Phối
 

  Anh Phêrô Phan Quang Sơn (Brooklyn Park)
Cha Mẹ: Phan Quang Phương và Trần Thị Tuyết (Brooklyn Park)
Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc (Brooklyn Park)
Cha Mẹ: Nguyễn Ninh và Trần Thị Thuỷ (Việt Nam)
     
  Anh Giuse Phạm Hữu Tài
Tại Eagan, MN.
Cha: Phạm Văn Lộc
Mẹ: Nguyễn Thị Mai

Đã Thành Hôn
Ngày 03 May 2003
Nhà Thờ Giuse Hiển

  Chị Catarina Nguyễn T. Thu Trang Cha: Nguyễn Công Kính
  Tại Eagan, MN Mẹ: Nguyễn Thị Xuân
 
  Anh Giêrônimô Trần Quốc Thắng
Tại Minneapolis, MN.
Cha: Trần Ngọc Thành
Mẹ: Nguyễn Thị Ngoan

Đã Thành Hôn
Ngày 31 May  2003
Nhà Thờ Giuse Hiển

  Chị Maria Lê Ngọc Hoa Cha: Lê Ngọc Khấn
  Tại St. Anthony, MN Mẹ: Trần Thị Nhung
 
  Anh Gioan B. Cù Trung Hưng
Tại Little Canada, MN.
Cha: Cù Trung Nhân
Mẹ: Trương Thị Truyền

Đã Thành Hôn
Ngày 07 June 2003
Nhà Thờ Columba

  Chị Anna Nguyễn Thị Bích Ngọc Cha: Nguyễn Thượng Ái
  Tại Minneapolis, MN Mẹ: Vũ Thị Thảo
 
  Anh Giuse Lê Gia Trí
Tại Brooklyn Park, MN.
Cha: Lê Gia Thuần
Mẹ: Trần Thị Bé

Đã Thành Hôn
Ngày 15 June  2003
Nhà Thờ Giuse Hiển

  Chị Maria Dương T. Thanh Hiền Cha: Dương Minh Lang
  Tại Brooklyn Park, MN Mẹ: Huỳnh Thị Điểm
 
  Anh Martinô Lê Văn Hùng
Tại Brooklyn Park, MN.
Cha: Lê Văn Nhánh
Mẹ: Đoàn Thị Hơn

Đã Thành Hôn
Ngày 15 June  2003
Nhà Thờ Giuse Hiển

  Chị Katarina M. Mai T. Ái Hữu Cha: Mai Văn Khai
  Tại Brooklyn Park, MN Mẹ: Nguyễn Thị Tua
 
  Anh Antôn Lương Quốc Bảo
Tại Eagan, MN.
Cha: Lương Văn Tha
Mẹ: Nguyễn Thị Nhung

Đã Thành Hôn
Ngày 28 June  2003
Nhà Thờ Giuse Hiển

  Chị M.Mađalena Ng. Phùg Nhã Mai Cha: Nguyễn Văn Huệ
  Tại Burnsville, MN Mẹ: Phùng Thị Liên
 
  Anh Phêrô Nguyễn Khánh Nhật
Tại Brooklyn Park, MN.
Cha: Nguyễn Văn Quý
Mẹ: Trần Thị Hồng Công

Đã Thành Hôn
Ngày 05 July  2003
Nhà Thờ Giuse Hiển

  Chị Anna Nguyễn Thuỳ Dung Cha: Nguyễn Cư
  Tại Jaska, MN Mẹ: Đoàn Thị Ty
 
  Anh Giuse Nguyễn Văn Hiến    Cha: Nguyễn Văn Nhất

Đã Thành Hôn
Ngày 05 July 2003
Nhà Thờ Giuse Hiển

  Tại Blaine, MN. Mẹ: Châu Thị Ngọt
  Chị Anna Nguyễn Thu Hà Cha: Nguyễn Thế Hùng
  Tại Eagan, MN Mẹ: Phạm Thị Ngát
 
  Anh Đào Phú Phương
Tại Fridley, MN.
Cha: Đào Phú Thảo
Mẹ: Nguyễn Thị Tẹo

Đã Thành Hôn
Ngày 04 July 2003
Nhà Thờ Giuse Hiển

  Chị Maria Nguyễn Thị Huệ Cha: Nguyễn Văn Nhất
  Tại Fridley, MN Mẹ: Ngô Thị Ngọt
 
  Anh Gioan B. Trần Tiển Ninh Khương Cha: Trần Tiển Tán

Đã Thành Hôn
Ngày 14 August 2003
Nhà Thờ Giuse Hiển

  Tại Fridley, MN Mẹ: Ninh Thị Kim Nhung
  Chị Phan Trương Giang Cha: Phan Trung Sơn
  Tại Fridley, MN Mẹ: Trương Thị Ái Chung
 
  Anh Gioan V. Đinh Tiến Đạt Cha: Đinh Thế Vịnh

Đã Thành Hôn
Ngày 23 August 2003
Nhà Thờ Giuse Hiển

  Tại San Diego, CA Mẹ: Đinh Thị Tơ
  Chị Anna Nguyễn Thị Lan Tiên Cha: Nguyễn Trọng Thinh
  Tại Eden Prarie, MN Mẹ: Nguyễn Thị Hiên
 
  Anh Vinhsơn Nguyễn Văn Hiệp Cha: Nguyễn Văn Tam

Đã Thành Hôn
Ngày 02 August 2003
Nhà Thờ Giuse Hiển

  Tại Blaine, MN Mẹ: Phạm Thị Mưa
  Chị Maria Hoàng Thị Phương Thảo Cha: Hoàng Đình Hơn
  Tại Blaine, MN Mẹ: Hoàng Thị Xiu
 
  Anh Antôn Trần Quốc Hưng Cha: Trần Văn Ứng Đã Thành Hôn
Ngày 06 September 2003
Nhà Thờ Giuse Hiển
  Tại Gaithersburg, MD Mẹ: Phạm Thị Sách
  Chị Anna Võ Ngọc Thuỳ Dung Cha: Võ Văn Tài
  Tại Gaithersburg, MD Mẹ: Phan Thị Ngọc Kim
 
  Anh Bradley Reed Johnson Cha: Robert M.A.Johnson Đã Thành Hôn
Ngày20 September 2003
Nhà Thờ Giuse Hiển
  Tại Winston Salem, NC Mẹ: Catharine D. Wright
  Chị Têrêsa Nguyễn Thị Diệu Huyền Cha: Nguyễn Quang Chung
  Tại St. Paul, MN Mẹ: Nguyễn Thị Khoa
 
  Anh Gioan Phạm Mạnh Hoàng Cha: Phạm Xếp Đã Thành Hôn
Ngày 04 October  2003
Nhà Thờ Giuse Hiển
  Tại Brooklyn Park, MN Mẹ: Nguyễn Thị Hồng Viên
  Chị Lucia Maria Bùi Vân Khanh Cha: Bùi Gia Khánh
  Tại Brooklyn Park, MN Mẹ: Phạm Thị Hải
 
  Anh Ricky Huỳnh Dũng Cha: Huỳnh Tân Thành Hôn
Ngày 25 October 2003
St. Barbara, CA.
  Tại  
  Chị Isave Phạm Nguyễn Cát Anh Cha: Phạm Văn Ngự
  Tại Eagan, MN Mẹ: Nguyễn Thị Tơ
 
  Anh Joseph Nguyễn Hoàng Cường Cha: Nguyễn Tình Đã Thành Hôn
Ngày 19 July 2003
Nhà Thờ Ascension
  Tại Bloomington, MN Mẹ: Lê Thị Thu Hà
  Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ Cha: Nguyễn Đức Minh
  Tại Bloominton, MN Mẹ: Nguyễn Thị Bốn
 
  Anh Gioan Nguyễn Vũ Dũng Cha: Nguyễn Văn Trọng

Đã Thành Hôn
Ngày 11 May 2003
Nhà Thờ Trung Hải, VN

  Tại , St. Paul, MN Mẹ: Võ Thị Phôn
  Chị Matthew Lê Thuỳ Trinh Cha: Lê Văn Tích
  Tại Burnsville, MN Mẹ: Lê Thị Sang
 
  Anh Johnson LeRoy Scott Cha: Rueben Johnson Đã Thành Hôn
Ngày 20 September  2003
Nhà Thờ Giuse Hiển
  Tại Savage Mẹ: Doris Johnson
  Chị Maria Trần Thị Như Cha: Nguyễn Sang
  Tại Savage, MN Mẹ: Trần Tươi
 
  Anh Gioan Trần Đình Ngự Cha: Trần Đình Cật Đã Thành Hôn
Ngày 08 November  2003
Nhà Thờ Giuse Hiển
  Tại Minneapolis, MN Mẹ: Nguyễn Thị Bồng
  Chị Maria Vũ Phi Nga Cha: Vũ Văn Điều
  Tại Minneapolis, MN Mẹ: Bành Thị Châu
 
  Anh Giuse Phạm Văn Lương Cha: Phạm Văn Viên Đã Thành Hôn
Ngày 18 October  2003
Nhà Thờ Giuse Hiển
  Tại Arden Hills, MN Mẹ: Lê Thị Tì
  Chị Maria Trần Thị Ánh Nguyệt Cha: Trần Văn Hoá
  Tại Arden Hills, MN Mẹ: Trần Thị Mầu
 
  Anh Bành Thành Công Cha: Bành Phú Cư Đã Thành Hôn
Ngày 18 October  2003
Nhà Thờ Giuse Hiển
  Tại Eagan, MN Mẹ: Phan Thị Ngọc Sương
  Chị Lucia Diệp Hồng Diễm Trang Cha: Diệp Vĩnh Chiêu
  Tại Brooklyn Park, MN Mẹ: Lê Thị Hai