T

hông báo tin mừng cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa khắp nơi: Các Anh Chị sau đây đã cử  hành Hôn Phối theo Nghi Thức Công Giáo.  

Đã Thành Hôn
23 September 06

  Anh Khanh
Chị Hồng

Đã Thành Hôn
09 September 06

Anh Giuse Nguyễn Đức Hậu

Cha Mẹ:  Nguyễn Văn Khay và Vũ Thị Xưa

Chị Maria Nguyễn Thùy Nhi

Cha Mẹ: Nguyễn Bá Lân và Hoàng Thị Lý

Đã Thành Hôn
12 July 06

 

Anh Paul Vũ Henry

Cha Mẹ:  Vũ Văn Tuy và Jeannette  Vũ Thị Trang

Chị Maria Chống Công Kín

Cha Mẹ: Chống Vầy Nhầmị và Phó Slis

Đã Thành Hôn
1 July 06
 

Anh Đominicô Lâm Văn Thuận

Cha Mẹ:  Lâm Văn Rong và Trần Thị Vóp

Chị Teresa Đào Thanh Mai

Cha Mẹ: Đào Gia Khánh và Nguyễn Thị Xuân

Đã Thành Hôn
03 June 06
 

Anh Gioan Trần Quang Trung (Timothy)

Cha Mẹ:  Trần Công Son và Phan Thị Minh

Chị Maria Nguyễn Thị Liên

Cha Mẹ: Nguyễn Văn Nhuận và Nguyễn Thị Tâm

Đã Thành Hôn
27 May 06

 

Anh Gioan Lý Anh Tuấn

Cha Mẹ:  Lý Tùng Vân và Võ Thị Kim Khánh

Chị Maria Anna Nguyễn Phúc Melissa

Cha Mẹ: Nguyễn Ngọc Trị và Nguyễn Thị Thanh Thế

Đã Thành Hôn
20 May 06

 

Anh Antôn Nguyễn Phú Cường

Cha Mẹ: 

Chị Maria Thái Mai Đoan Trâm

Cha Mẹ: Thái Văn Bá và Mai Thúy Liễu