T

hông báo tin mừng cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa khắp nơi: Các Anh Chị sau đây đã  cử  hành Hôn Phối theo Nghi Thức Công Giáo trong Năm 2007.  

Ngày 5 tháng 5 năm 2007

Anh Phaolô Chương Nguyễn
Chị Maria Tăng Hải Yến

Ngày 26 tháng 5 năm 2007

Anh Giuse Phạm Đức Tiến
Chị Maria Tăng Ngọc Thùy Giang

Ngày 7 tháng 7 năm 2007

Anh Phêrô Chan Kwok Wai, Brooklyn Park, MN

Chị Anna Ho Hoang, Brooklyn Park, MN

Ngày 7 tháng 7 năm 2007

 

Anh Thomas Thien Ho Duong Binh, St. Paul, MN

Chị Teresa Phung Mae Donna, Brighton, MN

Ngày 21 tháng 7 năm 2007

Anh Nguyễn Thanh Phúc
Chị Phan Tuyết Trinh

Ngày 11 thang 8 năm 2007

  Anh Huy Hùng Lê
Chị Josephine Nguyễn Phương Mimi

Ngày 18 tháng 8 năm 2007

Anh Mẫn Nguyễn
Chị Hạnh Vu