Giáo Xứ
hân hoan
GIỚI THIỆU
&
CHÚC MỪNG

Các Anh Chị
đă và sẽ
CỬ HÀNH
HÔN PHỐI