Các Linh Mục  & Tu Sĩ Việt Nam
___________________________________________________________________________________________________
 
Cha Hilary Nguyễn Hải Khánh, CMR
         2017-
Chánh Xứ pastorsasjhparish@gmail.com
     
 Cha Vincent Âu Quốc Thanh, CMC
           2015-2017
                           
  
Cha Augustine Trương Trường Kỳ, CMR
          2015-
Phó Xứ  
   
Cha Ignatius Nguyễn Hải Dương, CMC.
            2011-2015
 
  Cha Peter Đinh Viễn Tuyến , CMC.
          2015-2016
 

 

     
  Cha Tổng BỀ TRÊN Piô M. Nguyễn Quang Đán, CMC.
          2005-2007

 
  piusdan@yahoo.com  
  Cha Hilary Nguyễn Hải Khánh, CMC.
          2007-2011
 

 

     
   Cha Jim Ngô Hoàng Khôi, CMC.
           1997-2005

 


  jimkhoị@juno.com  
  Cha Anrê Đỗ Linh Sáng, CMC
         1997-2009

 
       
   Cha John Bosco Phạm Trung Thực, CMC.
           2009-2011

 

 

  bmtrungthuc51@yahoo.com  
    Cha Joseph Vũ Xuân Minh
    St. Adalbert's Church
    265 Charles Ave.
    St. Paul,  MN 55103
    

(651) 228-9001

     
    Cha Paul Nguyễn Thành, CSsR
           St. Alphonsus' Church
          7025 Halifax Ave. N.
         Brooklyn Center,  MN 55429
 

(763) 561-5100
Fax: 763-561-0336

     
    Cha Jimmy Phạm Châu, CMC
           
 

 

     
   

 Sơ Vũ Hằng Rose
   

(651) 428-3320

     
    Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đ́nh Hoàng
   
St. Columba Church
    1327 Lafond Ave
    St. Paul, MN 55104
 

(651) 645-9179
612-646-9031 (voice mail)
651-434-1764 (emergency)

     
   Cha Giuse M. Vương Thiện Quốc
  
     Holy Name of Jesus Church
         155 County Road 24
        Wayzata, MN 55391
 

(763) 745-3491
(763) 745-3488 (fax)

     
   Sơ Mary Chúc
    Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phaolô Clarê
    265 Century Ave.
    Woodbury, MN 55125
 
       
   Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện
    All Saints' Church
    P.O. Box 185 - 307 SW. First St.
    New Richland,  MN 56072
 

(507) 465-8217

     
     Cha Gioan Baotixita Dustin Vu (Vũ Đức Long)
     
8100 Roncalli Dr.
      Cedar Rapids, IA 52404
     

(319) 846-3139
Email: dbq227@arch.pvt.k12.ia.us