Các ca đoàn Forum


Username: Vinh Hoang
UserEmail: emba4vn@inbox.com
UserTel: 651-298-0482
Date: 01 Sep 2011
Time: 09:44:34

Comments

Dear Priests, community representatives and community members in Minnesota: We have possessed a certain opportunities and successful resources to share with other people in Minnesota. This new mission is initiated to invite more Vietnamese Americans who are living in Minnesota to share successes to other people in order to build so-called united and prosperous community of Vietnamese Americans in Minnesota. Please visit the blog http://vietnamminnesota.wordpress.com/ and send your feedback. I hope we can share experience, educational background and hands-on expertise to make our community as the United and Prosperous community in coming years. I am appreciating your time and looking forward to hearing more from you soon. Sincerely yours; Vinh Hoang e-Learning Educator Market Developer http://insights4corporations.blogspot.com/ http://emba4vn.blogspot.com/ "Freedom of education can bring wealth and prosperity to a nation."


Username:
UserEmail:
UserTel:
Date: 16 May 2005
Time: 22:55:08

Comments


Username: Nguyen Gia Quoc
UserEmail: Giaquoc@yahoo.com
UserTel: 763-535-7674
Date: 07 Feb 2004
Time: 18:42:46

Comments

Hoi Cao Nien Hong An tran trong thong bao voi ca doan Cecilia : Hoi chung toi xin duoc xu dung hoi truong cho buoi hop ngay 22 thang 2 nay cho toan the hoi vien cua Hoi . Xin quy ca doan vui long nhung hoi truong cho hoi chung toi . Xin chan thanh cam on va thu cho cac bat tien . Kinh


Username: Ngoc-Quy, Nguyen (on behalf of Nhom CANA)
UserEmail: nguyenngocquy123@hotmail.com
UserTel: 612-396-9070
Date: 17 Dec 2003
Time: 10:05:05

Comments

Nhóm CANA xin thông báo cùng Ca Ðòan Cecilia: Ngày Chúa Nhật 28/12/2003 sau Thánh Lễ I, Nhóm CANA sẽ cần dùng Hội Trường cho Tiệc trà nhỏ sau Lễ. Xin các Anh Chị trong Ca Ðòan vui lòng nhường Hội Trường cho Nhóm trong thời gian này. Cũng xin trân trọng kính mời các Anh Chị trẻ mới lập gia đình, nếu có thể, tham dự Ngày Lễ Thánh Gia cùng với Nhóm và Giáo Xứ. Xin chân thành cám ơn! Nếu cần liên lạc, xin gọi Ngọc-Quý số 612-396-9070


Username: Kim Ánh
UserEmail:
UserTel:
Date: 17 Dec 2003
Time: 03:38:47

Comments

Các bài hát cho hoạt cảnh đêm mừng lễ Chúa Giáng Sinh.
Đêm nay tầng xanh
Kìa trông
Tiếng hát đêm thanh


Username: Anthony Nguyen
UserEmail: VietLinhLuv4ever@yahoo.com
UserTel:
Date: 08 Dec 2003
Time: 18:39:31

Comments

Hey Hello Anh chi em trong tinh yeu chua ki-to. Ca doan hat rat la hay !