HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ (2002 - 2006)

                                         HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

VĂN PH̉NG MỤC VỤ:

  Tổng Thư Kư: Nguyễn Công B́nh 763-560-1326

 

  Nhân Viên: Nguyễn Ngọc Châu 952-894-4121
    Nhân Viên: Nguyễn Huy Quang 763-424-5063

TRƯỞNG KHU XÓM:

  Khu Giacôbê: Hoàng Đ́nh Thọ 952-542-8557  
    Khu Matthêu: Lâm Hùng Sơn 952-881-1721
    Khu Marcô Đinh Công Cử 763-780-0986 
    Khu Phêrô: Nguyễn Tuyết Lan 763-566-9506
    Khu Luca: Nguyễn Bá Ṭng 651-649-0516  
    Khu Andrê: Vũ Văn Hay 651-488-9451  
    Khu Phạolô: Trần Minh Son 763-780-5188 
    Khu Gioan Tông Đồ: Phạm Văn Hạp 763-424-2147

TRƯỞNG ĐOÀN THỂ:

  Liên Minh Thánh Tâm: Cao Viết Bách 763-475-0017
    Bà Mẹ Công Giáo Phạm Thị Ngọc Luyến 952-857-1983
    Thiếu Nhi Thánh Thể: Phạm Chi Elizabeth 763-639-4566
    Cursillo: Nguyễn Bá Ṭng 651-649-0516
    Hồn Nhỏ Hoàng Văn Môn 651-699-7348
    Đồng Hành Nguyễn Thị Liên 763-522-2653
    Mân Côi Sống: Trần Văn Hóa 651-636-6286
    Ơn Thiên Triệu: Lại Ngọc Hiện 952-857-1983
    Tương Tế Bác Ái: Cù Trung Nhân 651-387-6225
    Cao Niên Hồng Ân Hoàng Đ́nh Thọ 952-542-8557
    Phụ Huynh Học Sinh Kiều Hữu Chiến 612-827-5007
    Nhóm Cana AC. Dương Quang Lân 763-323-3653
    Hướng Đạo Nguyễn Thanh Oai 763-561-6701

TRƯỞNG BAN NGÀNH:

  Phụng Vụ: Cù Trung Nhân 651-387-6225
    Thánh Ca: Nguyễn Thị Bích Thủy 952-448-7458
    Truyền Giáo: Nguyễn Bá Ṭng 651-649-0516
    Hôn Nhân: Trần Minh Son 763-780-5188
    Giáo Dục: Nguyễn Xuân Hùng 763-513-9112
    Giới Trẻ Đỗ Ngọc Bảo 651-646-3508
    Thông Tin: Nguyễn Phú Quư 763-566-4725
    Xă Hội: Chu Thị Nôm 651-644-0686
    Trật Tự / Tiếp Tân: Nguyễn Văn Hương 763-421-0218
    Trang Trí: Nguyễn Đức Hậu 612-871-7096
    Âm Thanh: Nguyễn Đức Hiếu 612-203-9820
    Ánh Sáng: Nguyễn Quang Huy 952-949-0931
    Văn Nghệ: Hoàng Minh Trung 612-281-8524

CÁC CA TRƯỞNG:

  Ca Đoàn Giuse Hiển: Nguyễn Bá Ṭng 651-649-0516
    Ca Đoàn Têrêsa: Nguyễn  Ngọc Châu 952-894-4121
    Ca Đoàn Cêcilia Nguyễn T. Bích Thủy 952-448-7458
    Ca Đoàn Seraphim: Lê Kim Ánh 763-569-9819
    Ca Đoàn Mẫu Tâm Kiều Hữu Chiến 612-827-5007

                                              HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH

VĂN PH̉NG TÀI CHÁNH:

  Tổng Thủ Quỹ: Trần Sơn Hoà 763-862-3551
    Nhân Viên: Đỗ Ngọc Bảo 651-646-3508
    Nhân Viên: Nguyễn Ngọc Quư 651-639-0103
    Nhân Viên: Nguyễn Thị Cẩm Tú 651-642-1136
    Nhân Viên Đoàn Lê Bích Thuỷ 763-494-8304

TRƯỞNG BAN NGÀNH:

  Kiến Thiết: Vũ Đ́nh Hoàn 763-427-0108
    Kỹ Thuật: Nguyễn Quang Huy 952-949-0931
    Bảo Tŕ: Nguyễn Văn Toàn 763-427-7062
    Xây Dựng cơ sở mới: Phạm Văn Yến 763-420-8893
    Ngân Quỹ: Trần Sơn Ḥa 763-862-3551
    Ẩm Thực hằng tuần: Nguyễn Thị Hằng 763-427-7062
    Hội Chợ: Nguyễn Huy Quang 763-424-5063
    Hội Xuân: Phạm Văn Hạp 763-639-6232