Cộng Đoàn
MẸ ĐỒNG CÔNG
tại Nhà Thờ St. Columba
1327 Lafond Ave.
St. Paul, Minnesota 55104
 

 

Chương Tŕnh Mục Vụ
:

Chúa Nhật:
     - 10:00am:   Giáo Lư & Việt Ngữ & Thiếu Nhi Thánh Thể
     - 12:00pm:   Thánh Lễ
     - 01:00pm:   Giáo Lư Tân Ṭng, Hôn Nhân
Lễ Trọng, Lễ Buộc:
     - Xin liên lạc Cha Quản Nhiệm hoặc Ban Ngành liên hệ.
Thứ Sáu, Thứ Bảy đầu tháng:
     - 06:00pm:   Đọc kinh chung.
     - 06:30pm:   Thánh Lễ
Rửa Tội:
     - Sau Lễ Chúa Nhật tuần thứ hai trong tháng.
     - Cần liên lạc Cha Quản Nhiệm trước.
Hôn Phối:
     - Liên lạc làm giấy tờ với Cha Quản Nhiệm ít nhất 3 tháng trước.
Xức Dầu:
     - Bất cứ lúc nào.

 
   
Liên Lạc cần thiết
:
 
 
   
- Linh Mục Chánh Xứ: Piô Nguyễn Quang Đán 612-529-1962
- Linh Mục Quản Nhiệm: Andrew Nguyễn Hồng Ân 612-522-0361 / 651-703-3969
- Linh Mục Phó Xứ: Andrew Đỗ Linh Sáng 612-522-1065
- Chủ Tịch Cộng Đoàn: Nguyễn Minh Phan 651-645-7465
- Phó CT Nội Vụ: Phạm Văn Lộc 651-702-5971
- Phó CT Ngoại Vụ: Lê Quốc Hùng 763-754-1294
- Thư kư Mai Minh Điệp 651-774-1824
- Thủ Quỹ Lê Đạt 651-746-0139
- Trưởng Ban Tài Chánh Nguyễn Thanh Đạm 612-789-4640
- Ban Phụng Vụ Nguyễn Tuấn An 651-457-4405
- Ban Thánh Ca Phạm Anh Vũ 651-235-7235
- Ban Giáo Dục Hà Văn Chí 651-298-8577
- Ban Trang Trí Trần Văn Mến 651-227-9153
- Ban Xă Hội Lê Văn Mậu 651-603-1339
- Ban Trật Tự Nguyễn Văn Kư 651-793-6058
- Ban Truyền Giáo Nguyễn Thanh Cao 651-227-5865
- Ban Thông Tin Cù Văn 651-778-3733
- Hội Đền Tạ Nguyễn Thanh Cao 651-227-5865
- Thiếu Nhi Thánh Thể Nguyễn Bích Phương 612-789-4640
- Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Phạm Bá Thản 651-489-3112
- Khu Giuse Lựu Hồ Quang Hùng 651-489-3081
- Khu Đaminh Đạt Vũ Ngọc Chiến 651-292-9851
- Khu Antôn Năm Nguyễn Quang Thạnh 651-774-6626
- Khu Matthêu Đác Nguyễn Văn Mười 651-739-8506