TÌNH NGUYỆNQUÀ TẶNG

Giáo Xứ Thánh Giuse Hiển là một Đại Gia Đình có truyền thống giúp đỡ và hỗ trợ nhau. Cộng Đồng này không những vẫn san sẻ tình nghĩa và hỗ trợ tinh thần nhau ở đây, mà còn có bổn phận chia sẻ "cơm bánh" cho những người đồng hương tại Quê Nhà. Một cách rất thực tế, không kể những lời cầu nguyện và những ý kiến xây dựng, nhiều Ông Bà Anh Chị Em đã sẵn sàng hy sinh đóng góp khả năng, sức khoẻ, thời giờ, tiền bạc, và vật dụng cho Giáo Xứ. Những người đóng góp này đều đồng ý rằng:
                     "Họ đã được Chúa ban lại nhiều hơn là những gì đã cho đi!"

Xin mời Ông Bà Anh Chị Em và Các Bạn lược qua BẢN KÊ KHAI những việc đang cần sự giúp đỡ sau đây, coi chúng ta có thể làm được gì cho Giáo Xứ nhà.

Webteam đang thiết lập Phần Trả Lời và sẽ đăng lên nay mai để Quí Vị chọn lựa.
Sau đó, có người liên lạc với Quí Vị, và bàn thảo cách thức thực hiện công việc.


BẢN KÊ KHAI CÁC VIỆC CẦN GIÚP ĐỠ:

/    /   Rao Lịch đổi nhau hằng tuần
/   /    Dọn Lễ, Thu Lễ đổi nhau hằng tuần
/   /    Giúp Lễ đổi nhau hằng tuần
/   /    Đọc Sách Thánh đổi nhau theo phiên
/   /    May các khăn thánh khi cần thiết

/   /    Giặt các khăn và đồ lễ khi cần thiết
/   /    Quét dọn Nhà Chúa Thứ Năm hay Thứ Bảy
/   /    Giúp các việc cần thiết Mùa Vọng, Mùa Chay, Tuần Thánh.
/   /    Giúp chuẩn bị những Lễ Cưới trong năm
/   /    Giúp chuẩn bị Lễ Rửa Tội hằng tháng

/   /    Giúp chuẩn bị Lễ Nghi An Táng
/   /    May các áo Rửa Tội
/   /    Dậy Giáo Lý Tân Tòng
/   /    Dậy Khoá Dự Bị Hôn Nhân
/   /    Thăm Viếng các người ngoài Công Giáo

/   /    Thăm viếng Bệnh Nhân tại gia hay nhà thương.
/   /    Gia nhập một trong các Ca Đoàn
/   /    Liên lạc nhận quần áo, chuyên chở, và gửi cho người nghèo
/   /    Church Yard Sale: Liên lạc, chuyên chở, sắp loại, bán đồ, và thu dọn.
/   /    Tổ chức những buổi tĩnh tâm ngắn cho từng nhóm nhỏ

/   /    Đưa Mình Thánh Chúa tới Nhà Thương, hay nhà bệnh nhân.
/   /    Tham gia việc chuyên chở Thành Viên Hội Cao Niên
/   /    Tiếp đón, hướng dẫn các Anh Chị Em ngoài Công Giáo
/   /    Nhận Bảo Trợ, Đỡ Đầu cho Tân Tòng hay các em nhỏ.
/   /    Giúp sửa soạn và sinh hoạt Ngày Picnic Giáo Xứ

/   /    Giúp các Nhóm Dâng Hoa, Hoạt Cảnh, Thoại Cảnh trong năm.
/   /    Dậy Giáo Lý, Việt Ngữ cho các em
/   /    Giúp Ngày Thiếu Niên (Teen Day) hằng năm
/   /    Giúp Ngày Giới Trẻ (Youth Day) hằng năm
/   /    Giúp Tĩnh Tâm Lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu

/   /    Giúp Tĩnh Tâm Lớp Thêm Sức
/   /    Giúp Trại Hướng Đạo
/   /    Giúp Trại Thiếu Nhi Thánh Thể
/   /    Thành lập và điều hành Ban Nhạc Giáo Xứ
/   /    Giúp Văn Phòng part time (trả lời phone, data entry, cash sort...)

/   /    Giúp Bản Tin hằng tháng
/   /    Giúp Website Giáo Xứ
/   /    Ủi tuyết parking lot và side walk
/   /    Trang Trí theo Mùa Phụng Vụ
/   /    Cắm bông cảnh hằng tuần

/   /    Giúp ngành Mộc, Nề, Sơn, Điện, Phone, Gas, Nước, Cỏ ...
/   /    Giúp nấu ăn khi Giáo Xứ có tổ chức chung
/   /    Giúp Ban Ẩm Thực sáng sớm các Chúa Nhật
/   /    Giúp Ban Trật Tự và Tiếp Tân các Ngày Lễ
/   /    Giúp Ban Hội Xuân, Gói Bánh Chưng

/   /    Giúp Ban Xây Dựng gây quĩ xây Nhà Chúa
/   /    Giúp Phòng Kỷ Vật Giáo Xứ hằng tuần
/   /    Và công việc gì mà Bạn có thể giúp:
         ________________________________________


QUÀ TẶNG
:

Ngoài ra, nếu Quí Vị muốn tặng hiện kim, hiện vật cho Giáo Xứ,
hoặc cho một Ban Ngành, Khu Xóm, Phong Trào Đoàn Thể nào,
hoặc có đồ dùng muốn biếu tặng cho những người nào đang cần đến
(như TV,VCR, DVD, CD, Tủ lạnh, Bếp, Tủ Sách, v.v...)
,
xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ, hoặc Webteam,
bằng cách ghi chú vào các khung sau đây (đang thiết lập)
Chúng tôi sẽ làm công việc giới thiệu nhau,
để Quí Vị có cơ hội liên lạc trao đổi dễ dàng.

Ngược lại, nếu Quí Vị nào thấy cần gì,
cũng có thể nêu lên trong các khung dưới đây (đang thiết lập)
Khi có, chúng tôi sẽ thông báo tới Quí Vị.

Xin chân thành cám ơn.