Sinh Hoạt Các Ban Ngành  Giáo Xứ  Thánh Anna - Giuse Hiển


Ban Thường Vụ -
Ban Thánh Ca -
Ban Phụng Vụ -
Ban Giáo Lý Hôn Nhân -
Ban Truyền Giáo -
Ban Giáo Dục -
Ban Thông Tin -
Ban Xã Hội -
Ban Trật Tự -
Ban Giới Trẻ -
Ban Trang Trí -
Ban Âm Thanh -
Ban Ánh Sáng -
Ban Văn Nghệ -
Ban Kiến Thiết -
Ban Kỹ Thuật -
Ban Bảo Trì -
Ban Xây Dựng TĐ -
Ban Ẩm Thực -
Ban Hội Chợ -
Ban Hội Xuân -


 
Hey, hey,
Nhường nhịn nhau chúc coi !!!
Ban Ngành nào muốn thông báo, nhắn tin, lên chương trình ...
xin vô khung dưới đây để gửi hoặc để đọc:
 

Post Thông báo

Xem Thông Báo

 

____________________________________________________________________________________________