Kiệu Thánh Thể 2017 tại Giáo Xứ SASJH

Dâng hoa Tôn Vinh Mẹ Maria tại Giáo Xứ SASJH 

LMTT mung Quan Thay Kito Vua 2015

Hội Chợ GX 2015 Phần I
Hội Chợ GX 2015 Phần II
Hội Chợ GX 2015 Phần cuối

GX cầu nguyện cho quê hương Việt Nam ngày 30/4/2013
GX Cung Nghinh Mẹ tháng Hoa 25/5/2013
GX Tôn Vinh Thánh Thể 01 tháng 6 năm 2013
Các Em Rước Lễ Lần Đầu 02 tháng 6 năm
Hội Cao Niên Hồng Ân Du Ngoạn Seattle & Vancouver Canada
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 2013
Lễ Kitô Vua 2013_LMTT
Lễ Vọng Giáng Sinh 2013
Lễ Thánh Gia 2013
Lễ Quan Thầy Khu Gioan Tông Đồ
Hội Cao Niên Hồng Ân Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014

Video Ngày Bế Giảng lớp GLVN 2013-2014

Video Hội Chợ 2014

Video Giáo Xứ tiễn Cha Phó Trần Hà Nhuận và Chào đón Cha Phó Phêrô Kim Ngôn Đinh Tuyến Viễn

Video Hội Cao Niên Du Ngoạn "Grand Marais"

Video Giáo Xứ SASJH mừng Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 16-11-2014

 

Video Thanh Le GX Mung Xuan At Mui 2015

Video Tĩnh Tâm Mùa Chay 2015 Phần I

Video Văn Nghệ Xuân Ất Mùi 2015 Phần I

Video Văn Nghệ Xuân Ất Mùi 2015 Phần II

Video Nghi Thứ Thứ Năm và Thứ Sáu Tuần Thánh (2015)

Video Diễn Nguyện Cuộc Tử Nạn Chúa (Thứ Sáu Tuần Thánh 2015)