Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Tin Mới Từ Cha Xứ

Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thân mến chào các anh, Được phép của Cha Tuyên Uý, đoàn LMTT sẽ mừng lễ  kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào lúc 10:00 giờ sáng thứ bảy 20 tháng 6 năm 2020. Kính mời các anh và gia đình đến tham dự thánh lễ, cầu bình an cho gia đình, cho giáo xứ và toàn thế giới.Thời tiết mùa hè nóng, chúng ta chỉ mặc áo sơ mi trắng và cà vạt.  .Sau thánh lễ, kính mời các anh và gia đình tham dự

Tiếp Theo »

Tin Giáo Xứ

Quý vị cần hướng dẫn làm sao ghi danh, bấm vào đây 

Tin Mới Từ Cha Xứ

Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thân mến chào các anh, Được phép của Cha Tuyên Uý, đoàn LMTT sẽ mừng lễ  kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào lúc 10:00 giờ sáng thứ bảy 20 tháng 6 năm 2020. Kính mời các anh và gia đình đến tham dự thánh lễ, cầu bình an cho gia đình, cho giáo xứ và toàn thế giới.Thời tiết mùa hè nóng, chúng ta chỉ mặc áo sơ mi trắng và cà vạt.  .Sau thánh lễ, kính mời các anh và gia đình tham dự

Tiếp Theo »

Tin Giáo Xứ